quac

 • opis :

Odpowiadanie na pytania w kontekście to zestaw danych do modelowania, rozumienia i uczestniczenia w dialogu poszukiwania informacji. Instancje danych składają się z interaktywnego dialogu między dwoma pracownikami społecznościowymi: (1) uczniem, który zadaje sekwencję dowolnych pytań, aby dowiedzieć się jak najwięcej o ukrytym tekście Wikipedii, oraz (2) nauczycielem, który odpowiada na pytania, podając krótkie fragmenty (rozciąga się) z tekstu. QuAC wprowadza wyzwania, których nie można znaleźć w istniejących zestawach danych rozumienia maszynowego: jego pytania są często bardziej otwarte, bez odpowiedzi lub mają znaczenie tylko w kontekście dialogu.

Podział Przykłady
'train' 83568
'validation' 7354
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_start': int32,
    'text': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'background': Text(shape=(), dtype=string),
  'context': Text(shape=(), dtype=string),
  'followup': Text(shape=(), dtype=string),
  'orig_answer': FeaturesDict({
    'answer_start': int32,
    'text': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
  'section_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'title': Text(shape=(), dtype=string),
  'yesno': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
odpowiedzi Sekwencja
odpowiedzi/odpowiedź_start Napinacz int32
odpowiedzi/tekst Tekst strunowy
tło Tekst strunowy
kontekst Tekst strunowy
podejmować właściwe kroki Tekst strunowy
oryginalna_odpowiedź FunkcjeDict
orig_answer/answer_start Napinacz int32
orig_answer/text Tekst strunowy
pytanie Tekst strunowy
Tytuł sekcji Tekst strunowy
tytuł Tekst strunowy
tak nie Tekst strunowy
 • Cytat :
@article{choi2018quac,
 title={Quac: Question answering in context},
 author={Choi, Eunsol and He, He and Iyyer, Mohit and Yatskar, Mark and Yih, Wen-tau and Choi, Yejin and Liang, Percy and Zettlemoyer, Luke},
 journal={arXiv preprint arXiv:1808.07036},
 year={2018}
}