wmt13_translate

 • opis :

Przetłumacz zestaw danych na podstawie danych z statmt.org.

Wersje istnieją dla różnych lat przy użyciu kombinacji wielu źródeł danych. Podstawowy wmt_translate umożliwia utworzenie własnej konfiguracji w celu wybrania własnej pary danych/języka poprzez utworzenie niestandardowego tfds.translate.wmt.WmtConfig .

config = tfds.translate.wmt.WmtConfig(
  version="0.0.1",
  language_pair=("fr", "de"),
  subsets={
    tfds.Split.TRAIN: ["commoncrawl_frde"],
    tfds.Split.VALIDATION: ["euelections_dev2019"],
  },
)
builder = tfds.builder("wmt_translate", config=config)
 • Strona główna : http://www.statmt.org/wmt13/translation-task.html

 • Kod źródłowy : tfds.translate.Wmt13Translate

 • Wersje :

  • 1.0.0 (domyślnie): Brak informacji o wersji.
 • Instrukcje ręcznego pobierania : ten zestaw danych wymaga ręcznego pobrania danych źródłowych do katalogu download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  Niektóre konfiguracje wmt tutaj wymagają ręcznego pobrania. Zajrzyj do pliku wmt.py, aby zobaczyć dokładną ścieżkę (i nazwę pliku), który należy pobrać.

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Rysunek ( tfds.show_examples ): Nieobsługiwany.

 • Cytat :

@InProceedings{bojar-EtAl:2013:WMT,
 author  = {Bojar, Ondrej and Buck, Christian and Callison-Burch, Chris and Federmann, Christian and Haddow, Barry and Koehn, Philipp and Monz, Christof and Post, Matt and Soricut, Radu and Specia, Lucia},
 title   = {Findings of the 2013 {Workshop on Statistical Machine Translation} },
 booktitle = {Proceedings of the Eighth Workshop on Statistical Machine Translation},
 month   = {August},
 year   = {2013},
 address  = {Sofia, Bulgaria},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {1--44},
 url    = {http://www.aclweb.org/anthology/W13-2201}
}

wmt13_translate/cs-en (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: zestaw danych zadania tłumaczenia WMT 2013 cs-en.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.59 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.89 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3000
'train' 15 780 759
'validation' 13573
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'cs': Text(shape=(), dtype=string),
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
cs Tekst strunowy
en Tekst strunowy

wmt13_translate/de-en

 • Opis konfiguracji: zestaw danych zadania tłumaczenia WMT 2013 de-en.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.59 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.36 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3000
'train' 4 485 758
'validation' 13573
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=string),
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
de Tekst strunowy
en Tekst strunowy

wmt13_translate/fr-en

 • Opis konfiguracji: zestaw danych zadania tłumaczenia WMT 2013 fr-en.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 6.21 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 14.64 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3000
'train' 40 810 860
'validation' 13573
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'fr': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst strunowy
fr Tekst strunowy

wmt13_translate/es-en

 • Opis konfiguracji: zestaw danych zadania tłumaczenia WMT 2013 es-en.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 3.79 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.24 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3000
'train' 15 176 790
'validation' 13573
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'es': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst strunowy
es Tekst strunowy

wmt13_translate/ru-en

 • Opis konfiguracji: zestaw danych zadania tłumaczenia WMT 2013 ru-en.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1010.20 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 833.67 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3000
'train' 2471670
'validation' 3003
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst strunowy
ru Tekst strunowy