Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

cykl_gan

Zestaw danych składający się z obrazów z dwóch klas A i B (na przykład: konie/zebry, jabłko/pomarańcza,...)

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
@article{DBLP:journals/corr/ZhuPIE17,
 author  = {Jun{-}Yan Zhu and
        Taesung Park and
        Phillip Isola and
        Alexei A. Efros},
 title   = {Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial
        Networks},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1703.10593},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1703.10593},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1703.10593},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:06 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ZhuPIE17},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

cycle_gan/apple2orange (konfiguracja domyślna)

 • Wielkość pliku: 74.82 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'testA' 266
'testB' 248
'trainA' 995
'trainB' 1,019

Wyobrażanie sobie

cycle_gan/summer2winter_yosemite

 • Wielkość pliku: 126.50 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'testA' 309
'testB' 238
'trainA' 1231
'trainB' 962

Wyobrażanie sobie

cycle_gan/horse2zebra

 • Wielkość pliku: 111.45 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'testA' 120
'testB' 140
'trainA' 1,067
'trainB' 1,334

Wyobrażanie sobie

cycle_gan/monet2photo

 • Wielkość pliku: 291.09 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'testA' 121
'testB' 751
'trainA' 1,072
'trainB' 6287

Wyobrażanie sobie

cycle_gan/cezanne2photo

 • Wielkość pliku: 266.92 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'testA' 58
'testB' 751
'trainA' 525
'trainB' 6287

Wyobrażanie sobie

cycle_gan/ukiyoe2photo

 • Wielkość pliku: 279.38 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'testA' 263
'testB' 751
'trainA' 562
'trainB' 6287

Wyobrażanie sobie

cycle_gan/vangogh2photo

 • Wielkość pliku: 292.39 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'testA' 400
'testB' 751
'trainA' 400
'trainB' 6287

Wyobrażanie sobie

cykl_gan/mapy

 • Wielkość pliku: 1.38 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'testA' 1,098
'testB' 1,098
'trainA' 1,096
'trainB' 1,096

Wyobrażanie sobie

cykl_gan/pejzaże miejskie

 • Wielkość pliku: 266.65 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'testA' 500
'testB' 500
'trainA' 2975
'trainB' 2975

Wyobrażanie sobie

cykl_gan/fasady

 • Wielkość pliku: 33.51 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'testA' 106
'testB' 106
'trainA' 400
'trainB' 400

Wyobrażanie sobie

cycle_gan/iphone2dslr_flower

 • Wielkość pliku: 324.22 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'testA' 569
'testB' 480
'trainA' 1,812
'trainB' 3325

Wyobrażanie sobie