kaist_nonprehensile_converted_externally_to_rlds

 • Opis :

Franka manipuluje nieuchwytnymi przedmiotami

Podział Przykłady
'train' 201
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(20,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(480, 640, 3), dtype=uint8),
      'partial_pointcloud': Tensor(shape=(512, 3), dtype=float32),
      'state': Tensor(shape=(21,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
metadane_odcinka FunkcjeDykt
metadane_odcinka/ścieżka_pliku Tekst strunowy Ścieżka do oryginalnego pliku danych.
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (20,) pływak32 Działanie robota składa się z [3x wartość resztkowa położenia efektora końcowego, 3x wartość resztkowa kąta osi efektora końcowego, 7x współczynnik wzmocnienia k_p przegubu robota, 7x współczynnik tłumienia przegubu robota]. Reszty działania są globalne, tj. pomnożone po lewej stronie bieżącego stanu efektora końcowego.
kroki/rabat Skalarny pływak32 Rabat, jeśli jest podany, domyślnie wynosi 1.
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/osadzanie_języka Napinacz (512,) pływak32 Osadzanie języka Kona. Zobacz https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5
kroki/instrukcja_językowa Tekst strunowy Instrukcja językowa.
kroki/obserwacje FunkcjeDykt
kroki/obserwacja/obraz Obraz (480, 640, 3) uint8 Główna kamera obserwacji RGB.
kroki/obserwacja/częściowa_chmura_punktów Napinacz (512, 3) pływak32 Częściowa obserwacja chmury punktów
kroki/obserwacja/stan Napinacz (21,) pływak32 Stan robota składa się z [joint_states, end_effector_pose].Stany stawów są 14-wymiarowe, sformatowane w kolejności [q_0, w_0, q_1, w_0, ...].Innymi słowy, wspólne położenia i prędkości są przeplatane.Koniec -pozycja efektora jest 7-wymiarowa, sformatowana w kolejności [pozycja, kwaternion]. Kwaternion jest sformatowany w kolejności (x,y,z,w). Pozycja efektora końcowego odnosi się do ramy narzędzia, pośrodku dwóch palców chwytaka.
kroki/nagroda Skalarny pływak32 Nagroda, jeśli jest zapewniona, 1 na ostatnim etapie w przypadku wersji demonstracyjnych.
 • Cytat :
@article{kimpre,
 title={Pre-and post-contact policy decomposition for non-prehensile manipulation with zero-shot sim-to-real transfer},
 author={Kim, Minchan and Han, Junhyek and Kim, Jaehyung and Kim, Beomjoon},
 booktitle={2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)},
 year={2023},
 organization={IEEE}
}