Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

wyciągać się

 • opis:

Wyjaśnienia Common Sense (CoS-E) pozwalają modelom języka szkoleniowego na automatyczne generowanie wyjaśnień, które mogą być używane podczas uczenia i wnioskowania w nowatorskiej strukturze automatycznie generowanego wyjaśnienia (CAGE).

Podział Przykłady
'train' 9741
'validation' 1221
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'abstractive_explanation': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'choices': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'extractive_explanation': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@inproceedings{rajani2019explain,
   title = "Explain Yourself! Leveraging Language models for Commonsense Reasoning",
  author = "Rajani, Nazneen Fatema and
   McCann, Bryan and
   Xiong, Caiming and
   Socher, Richard",
   year="2019",
  booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference of the Association for Computational Linguistics (ACL2019)",
  url ="https://arxiv.org/abs/1906.02361"
}