sterowiec

 • opis :

BLiMP to wyzwanie do oceny tego, co modele językowe (LM) wiedzą o głównych zjawiskach gramatycznych w języku angielskim. BLiMP składa się z 67 podzbiorów danych, z których każdy zawiera 1000 minimalnych par izolujących określone kontrasty w składni, morfologii lub semantyce. Dane są generowane automatycznie zgodnie z gramatykami opracowanymi przez ekspertów.

Rozdzielać Przykłady
'train' 1000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'UID': Text(shape=(), dtype=string),
  'field': Text(shape=(), dtype=string),
  'lexically_identical': bool,
  'linguistics_term': Text(shape=(), dtype=string),
  'one_prefix_method': bool,
  'pair_id': int32,
  'sentence_bad': Text(shape=(), dtype=string),
  'sentence_good': Text(shape=(), dtype=string),
  'simple_LM_method': bool,
  'two_prefix_method': bool,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
UID Tekst strunowy
pole Tekst strunowy
leksykalnie_identyczne Napinacz bool
lingwistyka_term Tekst strunowy
metoda_jeden_przedrostek Napinacz bool
identyfikator_pary Napinacz int32
zdanie_złe Tekst strunowy
zdanie_dobre Tekst strunowy
prosta_metoda_LM Napinacz bool
metoda_dwóch_prefiksów Napinacz bool
@article{warstadt2019blimp,
 title={BLiMP: A Benchmark of Linguistic Minimal Pairs for English},
 author={Warstadt, Alex and Parrish, Alicia and Liu, Haokun and Mohananey, Anhad and Peng, Wei, and Wang, Sheng-Fu and Bowman, Samuel R},
 journal={arXiv preprint arXiv:1912.00582},
 year={2019}
}

sterowiec/adjunct_island (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat adjunct_island.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 350.86 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 366.47 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/anaphor_gender_agreement

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat anaphor_gender_agreement.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 426.51 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 332.31 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/anafora_numer_umowy

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat anaphor_number_agreement.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 440.29 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 341.07 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/animate_subject_passive

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat animate_subject_passive.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 451.46 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 345.50 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/animate_subject_trans

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat animate_subject_trans.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 422.95 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 329.27 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec / przyczynowy

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje przyczynę paradygmatu.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 309.73 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 324.36 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/złożona_wyspa_NP

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat complex_NP_island.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 383.17 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 398.78 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/coordinate_structure_constraint_complex_left_branch

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat współrzędnej_struktury_kontrakcji_kompleksu_lewej_branch.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 558.30 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 410.43 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/coordinate_structure_constraint_object_extraction

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat współrzędna_struktura_ograniczenie_obiektu_ekstrakcja.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 357.47 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 372.10 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_rzeczownik_zgoda_1

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmatdeterminer_noun_agreement_1.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 457.66 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 356.93 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_rzeczownik_zgoda_2

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmatdeterminer_noun_agreement_2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 477.40 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 357.01 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_rzeczownik_agreement_irregular_1

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja zawiera paradygmatdeterminer_noun_agreement_irregular_1.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 463.80 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 365.08 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_rzeczownik_agreement_irregular_2

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja zawiera paradygmatdeterminer_noun_agreement_irregular_2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 479.35 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 361.76 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_rzeczownik_zgoda_z_adj_2

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje parametrdeterminer_noun_agreement_with_adj_2 paradygmatu.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 514.46 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 379.92 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_rzeczownik_agreement_with_adj_irregular_1

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmatdeterminer_noun_agreement_with_adj_irregular_1.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 487.95 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 384.67 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_rzeczownik_zgoda_z_adj_irregular_2

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja zawiera paradygmatdeterminer_noun_agreement_with_adj_irregular_2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 516.14 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 384.54 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_rzeczownik_zgoda_z_przymiotnikiem_1

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja zawiera paradygmatdeterminer_noun_agreement_with_adjective_1.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 492.85 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 385.25 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/distractor_agreement_relational_noun

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat dystraktor_agreement_relational_noun.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 513.33 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 391.45 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

blimp/distractor_agreement_relative_clause

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat dystraktor_agreement_relative_clause.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 551.53 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 416.14 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/drop_argument

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat drop_argument.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 297.07 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 311.70 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/ellipsis_n_bar_1

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat ellipsis_n_bar_1.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 402.32 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 417.06 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/ellipsis_n_bar_2

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat ellipsis_n_bar_2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 417.53 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 432.47 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/existential_there_object_raising

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat „existential_there_object_raising”.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 537.77 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 423.00 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/existential_there_quantifiers_1

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat egzystencjalny_tam_kwantyfikatory_1.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 348.95 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 363.58 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/existential_there_quantifiers_2

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat egzystencjalny_tam_kwantyfikatory_2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 350.80 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 365.43 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/existential_there_subject_raising

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat „existential_there_subject_raising”.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 385.21 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 399.84 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/przekleństwo_it_object_raising

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat expletive_it_object_raising.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 573.88 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 437.58 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec / inchoative

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat inchoative.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 291.71 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 306.34 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec / nieprzechodni

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja zawiera nieprzechodni paradygmat.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 298.33 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 312.96 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/nieregularne_past_participle_adjectives

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat nieregularny_past_participle_adjectives.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 434.10 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 345.74 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

blimp/nieregularne_past_participle_verbs

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat nieregularny_past_participle_verbs.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 410.27 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 327.21 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/nieregularny_plural_subject_verb_agreement_1

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat nieregularny_plural_subject_verb_agreement_1.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 449.91 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 366.17 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/nieregularny_plural_subject_verb_agreement_2

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat nieregularny_plural_subject_verb_agreement_2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 442.75 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 354.70 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/left_branch_island_echo_question

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat left_branch_island_echo_question.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 471.31 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 348.84 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/left_branch_island_simple_question

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat left_branch_island_simple_question.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 335.40 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 351.01 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/matrix_question_npi_licensor_present

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat matrix_question_npi_licensor_present.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 447.08 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 354.14 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/npi_present_1

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat npi_present_1.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 427.75 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 339.68 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/npi_present_2

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat npi_present_2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 412.24 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 329.11 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/only_npi_licensor_present

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat only_npi_licensor_present.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 448.41 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 349.50 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/only_npi_scope

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat only_npi_scope.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 570.04 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 408.52 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/pasywny_1

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat pasywny_1.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 332.30 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 346.93 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/pasywny_2

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat pasywny_2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 301.12 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 315.75 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/zasada_A_c_command

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje zasadę paradygmatu_A_c_command.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 515.32 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 388.54 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/zasada_A_przypadek_1

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje zasadę paradygmatu_A_case_1.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 466.05 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 370.87 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/zasada_A_przypadek_2

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje zasadę paradygmatu_A_case_2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 481.42 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 370.88 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/zasada_A_domena_1

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje zasadę paradygmatu_A_domena_1.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 488.15 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 371.62 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/zasada_A_domena_2

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje zasadę paradygmatu_A_domena_2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 481.63 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 365.92 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/zasada_A_domena_3

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje zasadę paradygmatu_A_domena_3.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 501.84 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 359.74 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/zasada_A_rekonstrukcja

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje zasadę paradygmatu_A_rekonstrukcję.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 337.40 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 353.00 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/regular_plural_subject_verb_agreement_1

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat regular_plural_subject_verb_agreement_1.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 441.26 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 359.56 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/regular_plural_subject_verb_agreement_2

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat regular_plural_subject_verb_agreement_2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 445.78 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 354.47 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/sentential_negation_npi_licensor_present

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat sentential_negation_npi_licensor_present.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 479.49 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 372.30 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/sentential_negation_npi_scope

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat sentential_negation_npi_scope.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 600.52 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 431.18 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wyspa_przedmiotu_zdaniowego

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat sentential_subject_island.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 357.25 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 372.86 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/superlative_quantifiers_1

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat superlative_quantifiers_1.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 372.25 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 360.02 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/superlative_quantifiers_2

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat superlative_quantifiers_2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 504.02 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 360.07 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/tough_vs_raising_1

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat "hard_vs_raising_1".

 • Rozmiar pliku do pobrania : 334.99 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 349.62 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/tough_vs_raising_2

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja zawiera paradygmat trudnych_kontras_raising_2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 355.54 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 370.17 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/przechodni

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat przechodni.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 449.50 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 334.45 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/biała_wyspa

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat wh_island.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 438.12 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 343.47 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_questions_object_gap

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat wh_questions_object_gap.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 378.35 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 392.99 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_questions_subject_gap

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat wh_questions_subject_gap.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 380.84 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 395.47 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_questions_subject_gap_long_distance

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat wh_questions_subject_gap_long_distance.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 451.82 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 466.53 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_vs_that_no_gap

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat wh_vs_that_no_gap.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 374.28 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 388.91 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_vs_that_no_gap_long_distance

 • Opis konfiguracji: ta konfiguracja obejmuje paradygmat wh_vs_that_no_gap_long_distance.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 431.08 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 445.74 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_vs_that_with_gap

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat wh_vs_that_with_gap.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 359.16 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 373.79 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_vs_that_with_gap_long_distance

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje paradygmat wh_vs_that_with_gap_long_distance.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 416.00 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 430.63 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):