Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

sterowiec

 • opis:

BLiMP to wyzwanie nastawione na ocenę tego, co modele językowe (LM) wiedzą o głównych zjawiskach gramatycznych w języku angielskim. BLiMP składa się z 67 podzbiorów danych, z których każdy zawiera 1000 minimalnych par izolujących określone kontrasty w składni, morfologii lub semantyce. Dane są generowane automatycznie zgodnie z opracowanymi przez ekspertów gramatykami.

Podział Przykłady
'train' 1000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'UID': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'field': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'lexically_identical': tf.bool,
  'linguistics_term': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'one_prefix_method': tf.bool,
  'pair_id': tf.int32,
  'sentence_bad': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sentence_good': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'simple_LM_method': tf.bool,
  'two_prefix_method': tf.bool,
})
@article{warstadt2019blimp,
 title={BLiMP: A Benchmark of Linguistic Minimal Pairs for English},
 author={Warstadt, Alex and Parrish, Alicia and Liu, Haokun and Mohananey, Anhad and Peng, Wei, and Wang, Sheng-Fu and Bowman, Samuel R},
 journal={arXiv preprint arXiv:1912.00582},
 year={2019}
}

sterowiec/adjunct_island (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu adjunct_island.

 • Wielkość pliku: 350.86 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 366.47 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/anaphor_gender_agreement

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu anaphor_gender_agreement.

 • Wielkość pliku: 426.51 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 332.31 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/anafora_numer_umowa

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu anaphor_number_agreement.

 • Wielkość pliku: 440.29 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 341.07 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/animate_subject_passive

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu animate_subject_passive.

 • Wielkość pliku: 451.46 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 345.50 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/animate_subject_trans

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje animate_subject_trans paradygmatu.

 • Wielkość pliku: 422.95 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 329.27 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/przyczyna

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu przyczynowych.

 • Wielkość pliku: 309.73 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 324.36 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/kompleks_NP_island

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu complex_NP_island.

 • Wielkość pliku: 383.17 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 398.78 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/coordinate_structure_constraint_complex_left_branch

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu coordinate_structure_constraint_complex_left_branch.

 • Wielkość pliku: 558.30 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 410.43 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/coordinate_structure_constraint_object_extraction

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu coordinate_structure_constraint_object_extraction.

 • Wielkość pliku: 357.47 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 372.10 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_noun_agreement_1

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu determiner_noun_agreement_1.

 • Wielkość pliku: 457.66 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 356.93 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_noun_agreement_2

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu determiner_noun_agreement_2.

 • Wielkość pliku: 477.40 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 357.01 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_noun_agreement_irregular_1

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu determiner_noun_agreement_irregular_1.

 • Wielkość pliku: 463.80 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 365.08 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_noun_agreement_irregular_2

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu determiner_noun_agreement_irregular_2.

 • Wielkość pliku: 479.35 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 361.76 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_noun_agreement_with_adj_2

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu determiner_noun_agreement_with_adj_2.

 • Wielkość pliku: 514.46 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 379.92 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_noun_agreement_with_adj_irregular_1

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu determiner_noun_agreement_with_adj_irregular_1.

 • Wielkość pliku: 487.95 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 384.67 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_noun_agreement_with_adj_irregular_2

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu determiner_noun_agreement_with_adj_irregular_2.

 • Wielkość pliku: 516.14 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 384.54 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/determiner_noun_agreement_with_adjective_1

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu determiner_noun_agreement_with_adjective_1.

 • Wielkość pliku: 492.85 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 385.25 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/distractor_agreement_relational_noun

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu distractor_agreement_relational_noun.

 • Wielkość pliku: 513.33 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 391.45 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/distractor_agreement_relative_clause

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu distractor_agreement_relative_clause.

 • Wielkość pliku: 551.53 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 416.14 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/upuść_argument

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu drop_argument.

 • Wielkość pliku: 297.07 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 311.70 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wielokropek_n_bar_1

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu ellipsis_n_bar_1.

 • Wielkość pliku: 402.32 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 417.06 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wielokropek_n_bar_2

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu ellipsis_n_bar_2.

 • Wielkość pliku: 417.53 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 432.47 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/existential_there_object_raising

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmat existential_there_object_raising.

 • Wielkość pliku: 537.77 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 423.00 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/existential_there_quantifiers_1

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu existential_there_quantifiers_1.

 • Wielkość pliku: 348.95 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 363.58 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/existential_there_quantifiers_2

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu existential_there_quantifiers_2.

 • Wielkość pliku: 350.80 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 365.43 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/existential_there_subject_raising

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmat existential_there_subject_raising.

 • Wielkość pliku: 385.21 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 399.84 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/expletive_it_object_raising

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmat expletive_it_object_raising.

 • Wielkość pliku: 573.88 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 437.58 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/przypadkowy

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu inchoative.

 • Wielkość pliku: 291.71 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 306.34 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/nieprzechodni

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu czasownik.

 • Wielkość pliku: 298.33 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 312.96 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/irregular_past_participle_adjectives

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje irregular_past_participle_adjectives paradygmatu.

 • Wielkość pliku: 434.10 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 345.74 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/nieregularne_czasowniki_czasownikowe_przeszłości

 • Opis konfiguracji: Ta konfiguracja obejmuje irregular_past_participle_verbs paradygmatu.

 • Wielkość pliku: 410.27 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 327.21 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/irregular_plural_subject_verb_agreement_1

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu irregular_plural_subject_verb_agreement_1.

 • Wielkość pliku: 449.91 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 366.17 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/irregular_plural_subject_verb_agreement_2

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu irregular_plural_subject_verb_agreement_2.

 • Wielkość pliku: 442.75 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 354.70 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/left_branch_island_echo_question

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu left_branch_island_echo_question.

 • Wielkość pliku: 471.31 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 348.84 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/left_branch_island_simple_question

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu left_branch_island_simple_question.

 • Wielkość pliku: 335.40 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 351.01 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/matrix_question_npi_licensor_present

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu matrix_question_npi_licensor_present.

 • Wielkość pliku: 447.08 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 354.14 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/npi_present_1

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu npi_present_1.

 • Wielkość pliku: 427.75 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 339.68 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/npi_obecny_2

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu npi_present_2.

 • Wielkość pliku: 412.24 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 329.11 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/tylko_npi_licensor_present

 • Opis konfiguracji: to zawiera only_npi_licensor_present paradygmatu.

 • Wielkość pliku: 448.41 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 349.50 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/tylko_npi_scope

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu only_npi_scope.

 • Wielkość pliku: 570.04 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 408.52 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/pasywny_1

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu passive_1.

 • Wielkość pliku: 332.30 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 346.93 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/pasywny_2

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu passive_2.

 • Wielkość pliku: 301.12 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 315.75 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/zasada_A_c_komenda

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu principle_A_c_command.

 • Wielkość pliku: 515.32 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 388.54 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/zasada_A_case_1

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmat principle_A_case_1.

 • Wielkość pliku: 466.05 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 370.87 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/zasada_A_przypadek_2

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmat principle_A_case_2.

 • Wielkość pliku: 481.42 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 370.88 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/zasada_A_domena_1

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmat principle_A_domain_1.

 • Wielkość pliku: 488.15 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 371.62 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/zasada_A_domena_2

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmat principle_A_domain_2.

 • Wielkość pliku: 481.63 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 365.92 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/zasada_A_domena_3

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmat principle_A_domain_3.

 • Wielkość pliku: 501.84 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 359.74 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/zasada_A_rekonstrukcja

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu principle_A_reconstruction.

 • Wielkość pliku: 337.40 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 353.00 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/regular_plural_subject_verb_agreement_1

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu regular_plural_subject_verb_agreement_1.

 • Wielkość pliku: 441.26 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 359.56 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/regular_plural_subject_verb_agreement_2

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu regular_plural_subject_verb_agreement_2.

 • Wielkość pliku: 445.78 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 354.47 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/sentential_negation_npi_licensor_present

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu sentential_negation_npi_licensor_present.

 • Wielkość pliku: 479.49 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 372.30 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/sentential_negation_npi_scope

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu sentential_negation_npi_scope.

 • Wielkość pliku: 600.52 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 431.18 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/sentential_subject_island

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu sentential_subject_island.

 • Wielkość pliku: 357.25 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 372.86 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/superlative_quantifiers_1

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu superlative_quantifiers_1.

 • Wielkość pliku: 372.25 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 360.02 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/superlatywne_kwantyfikatory_2

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu superlative_quantifiers_2.

 • Wielkość pliku: 504.02 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 360.07 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/tough_vs_raising_1

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu tough_vs_raising_1.

 • Wielkość pliku: 334.99 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 349.62 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/tough_vs_raising_2

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu tough_vs_raising_2.

 • Wielkość pliku: 355.54 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 370.17 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/przechodni

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu przechodniego.

 • Wielkość pliku: 449.50 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 334.45 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_island

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu wh_island.

 • Wielkość pliku: 438.12 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 343.47 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_questions_object_gap

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu wh_questions_object_gap.

 • Wielkość pliku: 378.35 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 392.99 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_questions_subject_gap

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu wh_questions_subject_gap.

 • Wielkość pliku: 380.84 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 395.47 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_questions_subject_gap_long_distance

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu wh_questions_subject_gap_long_distance.

 • Wielkość pliku: 451.82 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 466.53 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_vs_that_no_gap

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu wh_vs_that_no_gap.

 • Wielkość pliku: 374.28 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 388.91 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_vs_that_no_gap_long_distance

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu wh_vs_that_no_gap_long_distance.

 • Wielkość pliku: 431.08 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 445.74 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_vs_that_with_przerwa

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu wh_vs_that_with_gap.

 • Wielkość pliku: 359.16 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 373.79 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

sterowiec/wh_vs_that_with_gap_long_distance

 • Opis konfiguracji: to zawiera paradygmatu wh_vs_that_with_gap_long_distance.

 • Wielkość pliku: 416.00 KiB

 • Zbiór danych rozmiar: 430.63 KiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):