Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

omniglota

Zestaw danych Omniglot do jednorazowego uczenia się. Ten zbiór danych zawiera 1623 różnych odręcznych znaków z 50 różnych alfabetów.

Podział Przykłady
'small1' 2720
'small2' 3120
'test' 13.180
'train' 19.280
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'alphabet': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=50),
  'alphabet_char_id': tf.int64,
  'image': Image(shape=(105, 105, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1623),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@article{lake2015human,
 title={Human-level concept learning through probabilistic program induction},
 author={Lake, Brenden M and Salakhutdinov, Ruslan and Tenenbaum, Joshua B},
 journal={Science},
 volume={350},
 number={6266},
 pages={1332--1338},
 year={2015},
 publisher={American Association for the Advancement of Science}
}