Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

mlqa

 • opis:

MLQA (Multilingual Question Answering Dataset) to zestaw danych porównawczych do oceny wydajności wielojęzycznych odpowiedzi na pytania. Zestaw danych składa się z 7 języków: arabskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, angielskiego, hindi, wietnamskiego, chińskiego.

FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_start': tf.int32,
    'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'context': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': tf.string,
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
@article{lewis2019mlqa,
 title={MLQA: Evaluating Cross-lingual Extractive Question Answering},
 author={Lewis, Patrick and Ouguz, Barlas and Rinott, Ruty and Riedel,  Sebastian and Schwenk, Holger},
 journal={arXiv preprint arXiv:1910.07475},
 year={2019}
}

mlqa/ar (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: MLQA 'ar' dev i rozłamy testowe.

 • Zestaw danych rozmiar: 9.27 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 5335
'validation' 517

mlqa/de

 • Opis config: MLQA 'de' dev i rozłamy testowe.

 • Zestaw danych rozmiar: 5.06 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 4517
'validation' 512

mlqa/en

 • Opis config: MLQA 'en' dev i rozłamy testowe.

 • Zbiór danych rozmiar: 15.72 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 590
'validation' 1148

mlqa/es

 • Opis config: dev i testy dzieli MLQA 'ES'.

 • Zbiór danych Rozmiar: 5.09 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 5,253
'validation' 500

mlqa/hi

 • Opis config: MLQA „cześć” dev i rozłamy testowe.

 • Zbiór danych rozmiar: 12.83 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 4918
'validation' 507

mlqa/vi

 • Opis config: MLQA 'vi' dev i rozłamy testowe.

 • Zbiór danych Rozmiar: 8.77 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 5495
'validation' 511

mlqa/zh

 • Opis config: podziały MLQA „pl” dev i badań.

 • Zbiór danych Rozmiar: 5.13 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 5137
'validation' 504