mlqa

 • opis :

MLQA (Multilingual Question Answering Dataset) to zestaw danych porównawczych do oceny wydajności odpowiedzi na pytania wielojęzyczne. Zbiór danych składa się z 7 języków: arabski, niemiecki, hiszpański, angielski, hindi, wietnamski, chiński.

FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_start': int32,
    'text': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'context': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': string,
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
  'title': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
odpowiedzi Sekwencja
odpowiedzi/odpowiedź_start Napinacz int32
odpowiedzi/tekst Tekst strunowy
kontekst Tekst strunowy
ID Napinacz strunowy
pytanie Tekst strunowy
tytuł Tekst strunowy
@article{lewis2019mlqa,
 title={MLQA: Evaluating Cross-lingual Extractive Question Answering},
 author={Lewis, Patrick and Ouguz, Barlas and Rinott, Ruty and Riedel,  Sebastian and Schwenk, Holger},
 journal={arXiv preprint arXiv:1910.07475},
 year={2019}
}

mlqa/ar (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: podziały deweloperskie i testowe MLQA „ar”.

 • Rozmiar zestawu danych : 9.28 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 5335
'validation' 517

mlqa/de

 • Opis konfiguracji: Podział deweloperski i testowy MLQA „de”.

 • Rozmiar zestawu danych : 5.06 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 4517
'validation' 512

mlqa/en

 • Opis konfiguracji: Podział deweloperski i testowy MLQA „en”.

 • Rozmiar zestawu danych : 15.72 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 11590
'validation' 1148

mlqa/es

 • Opis konfiguracji: Podział deweloperski i testowy MLQA „es”.

 • Rozmiar zestawu danych : 5.09 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 5253
'validation' 500

mlqa/cześć

 • Opis konfiguracji: Podział deweloperski i testowy MLQA „cześć”.

 • Rozmiar zestawu danych : 12.83 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 4918
'validation' 507

mlqa/vi

 • Opis konfiguracji: Podział deweloperski i testowy MLQA „vi”.

 • Rozmiar zestawu danych : 8.77 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 5495
'validation' 511

mlqa/zh

 • Opis konfiguracji: Podział deweloperski i testowy MLQA „zh”.

 • Rozmiar zestawu danych : 5.13 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 5137
'validation' 504