usc_cloth_sim_converted_externally_to_rlds

 • Opis :

Zadania interakcji z tkaniną Franka

Podział Przykłady
'train' 800
'val' 200
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
metadane_odcinka FunkcjeDykt
metadane_odcinka/ścieżka_pliku Tekst strunowy Ścieżka do oryginalnego pliku danych.
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (4,) pływak32 Akcja robota, składa się z celu x,y,z i polecenia picker<0,5 = otwórz, picker>0,5 = zamknij.
kroki/rabat Skalarny pływak32 Rabat, jeśli jest podany, domyślnie wynosi 1.
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/osadzanie_języka Napinacz (512,) pływak32 Osadzanie języka Kona. Zobacz https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5
kroki/instrukcja_językowa Tekst strunowy Instrukcja językowa.
kroki/obserwacje FunkcjeDykt
kroki/obserwacja/obraz Obraz (32, 32, 3) uint8 Obserwacja obrazu tkaniny.
kroki/nagroda Skalarny pływak32 Nagroda jako znormalizowana miara wydajności w [0, 1].0 = brak zmian w stosunku do stanu początkowego. 1 = doskonałe złożenie oznacza, że ​​tkanina jest w gorszym stanie niż w stanie początkowym.
@article{salhotra2022dmfd,
  author={Salhotra, Gautam and Liu, I-Chun Arthur and Dominguez-Kuhne, Marcus and Sukhatme, Gaurav S.},
  journal={IEEE Robotics and Automation Letters},
  title={Learning Deformable Object Manipulation From Expert Demonstrations},
  year={2022},
  volume={7},
  number={4},
  pages={8775-8782},
  doi={10.1109/LRA.2022.3187843}
}