eurosat

 • opis :

Zbiór danych EuroSAT oparty jest na obrazach satelitarnych Sentinel-2 obejmujących 13 pasm widmowych i składających się z 10 klas z 27 000 oznaczonych i georeferencyjnych próbek.

Oferowane są dwa zestawy danych: - rgb: Zawiera tylko optyczne pasma częstotliwości R, G, B zakodowane jako obraz JPEG. - all: zawiera wszystkie 13 wstęg w oryginalnym zakresie wartości (float32).

Adres URL: https://github.com/phelber/eurosat

Rozdzielać Przykłady
'train' 27 000
 • Cytat :
@misc{helber2017eurosat,
  title={EuroSAT: A Novel Dataset and Deep Learning Benchmark for Land Use and Land Cover Classification},
  author={Patrick Helber and Benjamin Bischke and Andreas Dengel and Damian Borth},
  year={2017},
  eprint={1709.00029},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CV}
}

eurosat/rgb (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: kanały Sentinel-2 RGB

 • Rozmiar pliku do pobrania : 89.91 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 89.50 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (64, 64, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

eurosat/wszystko

 • Opis konfiguracji : 13 kanałów Sentinel-2

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.93 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.36 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
  'sentinel2': Tensor(shape=(64, 64, 13), dtype=float32),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
Nazwa pliku Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64
wartownik2 Napinacz (64, 64, 13) pływak32