Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

książka

 • opis:

BookSum: zbiór zbiorów danych do długiego podsumowania narracyjnego

Ta implementacja obsługuje obecnie tylko podsumowania książek i rozdziałów.

GitHub: https://github.com/salesforce/booksum

Folder podręcznika powinien zawierać następujące katalogi:

- `booksum/`
- `all_chapterized_books/`
 • Auto-buforowane ( dokumentacja ) Tak (badanie, zatwierdzanie), jedynie gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Cechy:

FeaturesDict({
  'document': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'summary': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
@article{kryscinski2021booksum,
   title={BookSum: A Collection of Datasets for Long-form Narrative Summarization},
   author={Wojciech Kry{'s}ci{'n}ski and Nazneen Rajani and Divyansh Agarwal and Caiming Xiong and Dragomir Radev},
   year={2021},
   eprint={2105.08209},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CL}
}

suma ksiąg/książka (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: Book-poziom podsumowania

 • Zbiór danych rozmiar: 208.81 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 46
'train' 312
'validation' 45

księga/rozdział

 • Opis config: rozdział poziomu podsumowania

 • Zbiór danych rozmiar: 216.71 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 1,083
'train' 6524
'validation' 891