lfw

 • opis :

Oznaczone twarze w naturze: baza danych do badania rozpoznawania twarzy w nieograniczonych środowiskach

Rozdzielać Przykłady
'train' 13233
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(250, 250, 3), dtype=uint8),
  'label': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (250, 250, 3) uint8
etykieta Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@TechReport{LFWTech,
  author = {Gary B. Huang and Manu Ramesh and Tamara Berg and Erik Learned-Miller},
  title = {Labeled Faces in the Wild: A Database for Studying Face Recognition in Unconstrained Environments},
  institution = {University of Massachusetts, Amherst},
  year = 2007,
  number = {07-49},
  month = {October}
}