imagenet2012_corrupted

Imagenet2012Corrupted to zestaw danych generowany przez dodanie typowych uszkodzeń do obrazów w zestawie danych ImageNet. W oryginalnym artykule jest 15 + 4 różnych uszkodzeń, a każdy ma 5 poziomów dotkliwości. Wdrażamy również 4 dodatkowe zniekształcenia rozmycia gaussowskiego, nasycenia, rozpryskiwania i szumu plamkowego. Losowość jest ustalona, ​​więc regeneracja jest deterministyczna.

 • Strona główna : https://openreview.net/forum?id=HJz6tiCqYm

 • Kod źródłowy : tfds.datasets.imagenet2012_corrupted.Builder

 • Wersje :

  • 0.0.1 : Początkowy zestaw danych
  • 3.1.0 (domyślnie): Zaimplementuj brakujące uszkodzenia. Napraw kolejność kadrowania/zmiany rozmiaru, kodowanie plików
  • 5.0.0 : Brak informacji o wydaniu.
 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.98 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : Unknown size

 • Instrukcje ręcznego pobierania : ten zestaw danych wymaga ręcznego pobrania danych źródłowych do download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  manual_dir powinien zawierać dwa pliki: ILSVRC2012_img_train.tar i ILSVRC2012_img_val.tar. Musisz zarejestrować się na https://image-net.org/download-images , aby uzyskać link do pobrania zestawu danych.

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nieznane

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'validation' 50 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(224, 224, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (224, 224, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
@inproceedings{
 hendrycks2018benchmarking,
 title={Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations},
 author={Dan Hendrycks and Thomas Dietterich},
 booktitle={International Conference on Learning Representations},
 year={2019},
 url={https://openreview.net/forum?id=HJz6tiCqYm},
}

imagenet2012_corrupted/gaussian_noise_1 (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = szum gaussowski, poziom istotności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/gaussian_noise_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = szum gaussowski, poziom istotności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/gaussian_noise_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = szum gaussowski, poziom istotności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/gaussian_noise_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = szum gaussowski, poziom istotności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/gaussian_noise_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = szum gaussowski, poziom istotności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/shot_noise_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = shot_noise, poziom istotności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/shot_noise_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = shot_noise, poziom istotności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/shot_noise_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = shot_noise, poziom istotności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/shot_noise_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = shot_noise, poziom istotności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/shot_noise_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = shot_noise, poziom istotności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/impulse_noise_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = impuls_noise, poziom istotności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/impulse_noise_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = impuls_noise, poziom istotności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/impulse_noise_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = impuls_noise, poziom istotności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/impulse_noise_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = impuls_noise, poziom istotności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/impulse_noise_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = impuls_noise, poziom istotności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/defocus_blur_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = rozmycie_rozmycia, poziom istotności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/defocus_blur_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = rozmycie_ogniskowe, poziom istotności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/defocus_blur_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = rozmycie_rozmycia, poziom istotności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/defocus_blur_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = rozmycie_rozmycia, poziom istotności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/defocus_blur_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = rozmycie_rozmycia, poziom istotności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/glass_blur_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = glass_blur, poziom istotności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/glass_blur_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = glass_blur, poziom istotności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/glass_blur_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = glass_blur, poziom istotności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/glass_blur_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = glass_blur, poziom istotności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/glass_blur_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = glass_blur, poziom istotności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/motion_blur_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = motion_blur, poziom istotności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/motion_blur_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = motion_blur, poziom istotności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/motion_blur_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = motion_blur, poziom ważności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/motion_blur_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = motion_blur, poziom ważności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/motion_blur_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = motion_blur, poziom ważności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/zoom_blur_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = zoom_blur, poziom istotności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/zoom_blur_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = zoom_blur, poziom istotności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/zoom_blur_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = zoom_blur, poziom istotności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/zoom_blur_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = zoom_blur, poziom istotności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/zoom_blur_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = zoom_blur, poziom ważności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/snow_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = śnieg, poziom ważności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/snow_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = śnieg, poziom ważności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/snow_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = śnieg, poziom ważności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/snow_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = śnieg, poziom ważności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/snow_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = śnieg, poziom ważności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/frost_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = mróz, stopień ciężkości = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/frost_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = mróz, poziom ważności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/frost_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = mróz, stopień ciężkości = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/frost_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = mróz, poziom ważności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/frost_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = mróz, stopień ciężkości = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/fog_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = mgła, stopień ciężkości = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/fog_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = mgła, stopień ciężkości = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/fog_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = mgła, stopień ciężkości = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/fog_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = mgła, stopień ciężkości = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/fog_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = mgła, stopień ciężkości = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/brightness_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = jasność, poziom istotności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/brightness_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = jasność, poziom istotności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/brightness_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = jasność, poziom istotności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/brightness_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = jasność, poziom istotności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/brightness_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = jasność, poziom ważności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/contrast_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = kontrast, poziom ważności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/contrast_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = kontrast, poziom ważności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/contrast_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = kontrast, poziom ważności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/contrast_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = kontrast, poziom ważności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/contrast_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = kontrast, poziom ważności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/elastic_transform_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = Elastic_transform, poziom istotności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/elastic_transform_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = Elastic_transform, poziom ważności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/elastic_transform_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = Elastic_transform, poziom ważności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/elastic_transform_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = Elastic_transform, poziom ważności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/elastic_transform_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = Elastic_transform, poziom ważności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/pixelate_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = piksele, poziom istotności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/pixelate_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = piksele, poziom istotności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/pixelate_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = piksele, poziom istotności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/pixelate_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = piksele, poziom ważności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/pixelate_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = piksele, poziom ważności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/jpeg_compression_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = jpeg_compression, poziom istotności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/jpeg_compression_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = jpeg_compression, poziom ważności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/jpeg_compression_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = jpeg_compression, poziom ważności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/jpeg_compression_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = jpeg_compression, poziom ważności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/jpeg_compression_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = jpeg_compression, poziom ważności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/gaussian_blur_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = rozmycie_gaussowskie, poziom istotności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/gaussian_blur_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = rozmycie gaussowskie, poziom istotności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/gaussian_blur_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = rozmycie gaussowskie, poziom istotności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/gaussian_blur_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = rozmycie_gaussowskie, poziom istotności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/gaussian_blur_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = rozmycie gaussowskie, poziom istotności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/saturate_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = nasycenie, poziom ważności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/saturate_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = nasycenie, poziom ważności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/saturate_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = nasycenie, poziom ważności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/saturate_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = nasycenie, poziom ważności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/saturate_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = nasycenie, poziom ważności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/spatter_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = rozpryskiwanie, poziom istotności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/spatter_2

 • Opis konfiguracji : rodzaj uszkodzenia = rozpryskiwanie, stopień ważności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/spatter_3

 • Opis konfiguracji : rodzaj uszkodzenia = rozpryskiwanie, stopień ważności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/spatter_4

 • Opis konfiguracji : rodzaj uszkodzenia = rozpryskiwanie, stopień ważności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/spatter_5

 • Opis konfiguracji : rodzaj uszkodzenia = rozpryskiwanie, stopień ważności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/speckle_noise_1

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = speckle_noise, poziom istotności = 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/speckle_noise_2

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = speckle_noise, poziom istotności = 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/speckle_noise_3

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = speckle_noise, poziom istotności = 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/speckle_noise_4

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = speckle_noise, poziom istotności = 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet2012_corrupted/speckle_noise_5

 • Opis konfiguracji : typ uszkodzenia = speckle_noise, poziom istotności = 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie