imagenet_a

ImageNet-A to zestaw obrazów oznaczonych etykietami ImageNet, które uzyskano poprzez zebranie nowych danych i zachowanie tylko tych obrazów, których modele ResNet-50 nie potrafią poprawnie sklasyfikować. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem.

Przestrzeń na etykiety jest taka sama jak w przypadku ImageNet2012. Każdy przykład jest reprezentowany jako słownik z następującymi kluczami:

Rozdzielać Przykłady
'test' 7500
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@article{hendrycks2019nae,
 title={Natural Adversarial Examples},
 author={Dan Hendrycks and Kevin Zhao and Steven Basart and Jacob Steinhardt and Dawn Song},
 journal={arXiv preprint arXiv:1907.07174},
 year={2019}
}