Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

imagenet_a

ImageNet-A to zestaw obrazów oznaczonych etykietami ImageNet, które zostały uzyskane przez zbieranie nowych danych i przechowywanie tylko tych obrazów, których modele ResNet-50 nie są w stanie poprawnie sklasyfikować. Więcej informacji można znaleźć w artykule.

Przestrzeń etykiet jest taka sama jak w ImageNet2012. Każdy przykład jest reprezentowany jako słownik z następującymi kluczami:

Podział Przykłady
'test' 7500
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@article{hendrycks2019nae,
 title={Natural Adversarial Examples},
 author={Dan Hendrycks and Kevin Zhao and Steven Basart and Jacob Steinhardt and Dawn Song},
 journal={arXiv preprint arXiv:1907.07174},
 year={2019}
}