Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

caltech_birds2010

 • opis:

Caltech-UCSD Birds 200 (CUB-200) to zbiór danych obrazu ze zdjęciami 200 gatunków ptaków (głównie z Ameryki Północnej). Całkowita liczba kategorii ptaków wynosi 200, aw zestawie danych z 2010 r. znajduje się 6033 zdjęć, aw zestawie danych z 2011 r. 11 788 zdjęć. Adnotacje obejmują ramki ograniczające, etykiety segmentacji.

Podział Przykłady
'test' 3033
'train' 3000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=200),
  'label_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'segmentation_mask': Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8),
})
 • cytat:
@techreport{WelinderEtal2010,
Author = {P. Welinder and S. Branson and T. Mita and C. Wah and F. Schroff and S. Belongie and P. Perona},
Institution = {California Institute of Technology},
Number = {CNS-TR-2010-001},
Title = { {Caltech-UCSD Birds 200} },
Year = {2010}
}