Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

mslr_web

 • opis:

MSLR-WEB to dwa wielkoskalowe zestawy danych Learning-to-Rank wydane przez Microsoft Research. Pierwszy zestaw danych (o nazwie „30k”) zawiera 30 000 zapytań, a drugi zestaw danych (o nazwie „10k”) zawiera 10 000 zapytań. Każdy zestaw danych składa się z par zapytanie-dokument reprezentowanych jako wektory cech i odpowiadające im etykiety oceny istotności.

Możesz określić, czy chcesz użyć wersji zestawu danych „10k” czy „30k” i odpowiadającego jej zgięcia, w następujący sposób:

ds = tfds.load("mslr_web/30k_fold1")

Jeśli tylko mslr_web jest określona, mslr_web/10k_fold1 opcja jest zaznaczona domyślnie:

# This is the same as `tfds.load("mslr_web/10k_fold1")`
ds = tfds.load("mslr_web")
FeaturesDict({
  'bm25_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'bm25_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'bm25_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'bm25_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'bm25_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'boolean_model_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'boolean_model_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'boolean_model_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'boolean_model_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'boolean_model_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'covered_query_term_number_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'covered_query_term_number_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'covered_query_term_number_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'covered_query_term_number_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'covered_query_term_number_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'covered_query_term_ratio_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'covered_query_term_ratio_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'covered_query_term_ratio_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'covered_query_term_ratio_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'covered_query_term_ratio_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'idf_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'idf_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'idf_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'idf_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'idf_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'inlink_number': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'label': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'length_of_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_abs_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_abs_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_abs_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_abs_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_abs_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_dir_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_dir_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_dir_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_dir_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_dir_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_jm_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_jm_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_jm_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_jm_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'lmir_jm_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_stream_length_normalized_term_frequency_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_stream_length_normalized_term_frequency_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_stream_length_normalized_term_frequency_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_stream_length_normalized_term_frequency_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_stream_length_normalized_term_frequency_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_term_frequency_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_term_frequency_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_term_frequency_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_term_frequency_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_term_frequency_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_tf_idf_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_tf_idf_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_tf_idf_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_tf_idf_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'max_of_tf_idf_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_stream_length_normalized_term_frequency_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_stream_length_normalized_term_frequency_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_stream_length_normalized_term_frequency_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_stream_length_normalized_term_frequency_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_stream_length_normalized_term_frequency_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_term_frequency_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_term_frequency_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_term_frequency_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_term_frequency_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_term_frequency_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_tf_idf_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_tf_idf_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_tf_idf_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_tf_idf_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'mean_of_tf_idf_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_stream_length_normalized_term_frequency_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_stream_length_normalized_term_frequency_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_stream_length_normalized_term_frequency_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_stream_length_normalized_term_frequency_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_stream_length_normalized_term_frequency_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_term_frequency_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_term_frequency_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_term_frequency_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_term_frequency_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_term_frequency_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_tf_idf_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_tf_idf_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_tf_idf_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_tf_idf_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'min_of_tf_idf_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'number_of_slash_in_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'outlink_number': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'page_rank': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'quality_score': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'quality_score_2': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'query_url_click_count': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'site_rank': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'stream_length_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'stream_length_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'stream_length_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'stream_length_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'stream_length_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_stream_length_normalized_term_frequency_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_stream_length_normalized_term_frequency_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_stream_length_normalized_term_frequency_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_stream_length_normalized_term_frequency_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_stream_length_normalized_term_frequency_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_term_frequency_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_term_frequency_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_term_frequency_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_term_frequency_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_term_frequency_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_tf_idf_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_tf_idf_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_tf_idf_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_tf_idf_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'sum_of_tf_idf_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'url_click_count': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'url_dwell_time': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_stream_length_normalized_term_frequency_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_stream_length_normalized_term_frequency_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_stream_length_normalized_term_frequency_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_stream_length_normalized_term_frequency_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_stream_length_normalized_term_frequency_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_term_frequency_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_term_frequency_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_term_frequency_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_term_frequency_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_term_frequency_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_tf_idf_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_tf_idf_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_tf_idf_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_tf_idf_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'variance_of_tf_idf_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'vector_space_model_anchor': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'vector_space_model_body': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'vector_space_model_title': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'vector_space_model_url': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
  'vector_space_model_whole_document': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float64),
})
@article{DBLP:journals/corr/QinL13,
 author  = {Tao Qin and Tie{-}Yan Liu},
 title   = {Introducing {LETOR} 4.0 Datasets},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1306.2597},
 year   = {2013},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1306.2597},
 timestamp = {Mon, 01 Jul 2013 20:31:25 +0200},
 biburl  = {http://dblp.uni-trier.de/rec/bib/journals/corr/QinL13},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, http://dblp.org}
}

mslr_web/10k_fold1 (konfiguracja domyślna)

 • Wielkość pliku: 1.15 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 381.58 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 6000
'vali' 2000

mslr_web/10k_fold2

 • Wielkość pliku: 1.15 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 381.58 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 6000
'vali' 2000

mslr_web/10k_fold3

 • Wielkość pliku: 1.15 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 381.58 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 6000
'vali' 2000

mslr_web/10k_fold4

 • Wielkość pliku: 1.15 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 381.58 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 6000
'vali' 2000

mslr_web/10k_fold5

 • Wielkość pliku: 1.15 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 381.58 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 6000
'vali' 2000

mslr_web/30k_fold1

 • Wielkość pliku: 3.59 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 1.17 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 6306
'train' 18 919
'vali' 6306

mslr_web/30k_fold2

 • Wielkość pliku: 3.59 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 1.17 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 6307
'train' 18 918
'vali' 6306

mslr_web/30k_fold3

 • Wielkość pliku: 3.59 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 1.17 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 6306
'train' 18 918
'vali' 6307

mslr_web/30k_fold4

 • Wielkość pliku: 3.59 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 1.17 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 6306
'train' 18 919
'vali' 6306

mslr_web/30k_fold5

 • Wielkość pliku: 3.59 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 1.17 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 6306
'train' 18 919
'vali' 6306