higgs

 • opis :

Dane zostały opracowane przy użyciu symulacji Monte Carlo. Pierwsze 21 cech (kolumny 2-22) to właściwości kinematyczne mierzone przez detektory cząstek w akceleratorze. Ostatnie siedem cech to funkcje pierwszych 21 cech; są to cechy wysokiego poziomu opracowane przez fizyków, aby pomóc w rozróżnieniu między dwiema klasami. Istnieje zainteresowanie wykorzystaniem metod głębokiego uczenia się, aby wyeliminować potrzebę ręcznego opracowywania takich funkcji przez fizyków. W oryginalnej pracy przedstawiono wyniki testów porównawczych przy użyciu Bayesowskich drzew decyzyjnych ze standardowego pakietu fizyki i 5-warstwowych sieci neuronowych.

Rozdzielać Przykłady
'train' 11 000 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'class_label': float32,
  'jet_1_b-tag': float64,
  'jet_1_eta': float64,
  'jet_1_phi': float64,
  'jet_1_pt': float64,
  'jet_2_b-tag': float64,
  'jet_2_eta': float64,
  'jet_2_phi': float64,
  'jet_2_pt': float64,
  'jet_3_b-tag': float64,
  'jet_3_eta': float64,
  'jet_3_phi': float64,
  'jet_3_pt': float64,
  'jet_4_b-tag': float64,
  'jet_4_eta': float64,
  'jet_4_phi': float64,
  'jet_4_pt': float64,
  'lepton_eta': float64,
  'lepton_pT': float64,
  'lepton_phi': float64,
  'm_bb': float64,
  'm_jj': float64,
  'm_jjj': float64,
  'm_jlv': float64,
  'm_lv': float64,
  'm_wbb': float64,
  'm_wwbb': float64,
  'missing_energy_magnitude': float64,
  'missing_energy_phi': float64,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
etykieta_klasy Napinacz pływak32
tag jet_1_b Napinacz pływak64
jet_1_eta Napinacz pływak64
jet_1_phi Napinacz pływak64
jet_1_pt Napinacz pływak64
tag jet_2_b Napinacz pływak64
jet_2_eta Napinacz pływak64
jet_2_phi Napinacz pływak64
jet_2_pt Napinacz pływak64
tag jet_3_b Napinacz pływak64
jet_3_eta Napinacz pływak64
jet_3_phi Napinacz pływak64
jet_3_pt Napinacz pływak64
tag jet_4_b Napinacz pływak64
jet_4_eta Napinacz pływak64
jet_4_phi Napinacz pływak64
jet_4_pt Napinacz pływak64
lepton_eta Napinacz pływak64
lepton_pT Napinacz pływak64
lepton_phi Napinacz pływak64
m_bb Napinacz pływak64
m_jj Napinacz pływak64
m_jjj Napinacz pływak64
m_jlv Napinacz pływak64
m_lv Napinacz pływak64
m_wbb Napinacz pływak64
m_wwbb Napinacz pływak64
brakująca_wielkość_energii Napinacz pływak64
brakująca_energia_phi Napinacz pływak64
 • Cytat :
@article{Baldi:2014kfa,
   author     = "Baldi, Pierre and Sadowski, Peter and Whiteson, Daniel",
   title     = "{Searching for Exotic Particles in High-Energy Physics
            with Deep Learning}",
   journal    = "Nature Commun.",
   volume     = "5",
   year      = "2014",
   pages     = "4308",
   doi      = "10.1038/ncomms5308",
   eprint     = "1402.4735",
   archivePrefix = "arXiv",
   primaryClass  = "hep-ph",
   SLACcitation  = "%%CITATION = ARXIV:1402.4735;%%"
}
,

 • opis :

Dane zostały opracowane przy użyciu symulacji Monte Carlo. Pierwsze 21 cech (kolumny 2-22) to właściwości kinematyczne mierzone przez detektory cząstek w akceleratorze. Ostatnie siedem cech to funkcje pierwszych 21 cech; są to cechy wysokiego poziomu opracowane przez fizyków, aby pomóc w rozróżnieniu między dwiema klasami. Istnieje zainteresowanie wykorzystaniem metod głębokiego uczenia się, aby wyeliminować potrzebę ręcznego opracowywania takich funkcji przez fizyków. W oryginalnej pracy przedstawiono wyniki testów porównawczych przy użyciu Bayesowskich drzew decyzyjnych ze standardowego pakietu fizyki i 5-warstwowych sieci neuronowych.

Rozdzielać Przykłady
'train' 11 000 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'class_label': float32,
  'jet_1_b-tag': float64,
  'jet_1_eta': float64,
  'jet_1_phi': float64,
  'jet_1_pt': float64,
  'jet_2_b-tag': float64,
  'jet_2_eta': float64,
  'jet_2_phi': float64,
  'jet_2_pt': float64,
  'jet_3_b-tag': float64,
  'jet_3_eta': float64,
  'jet_3_phi': float64,
  'jet_3_pt': float64,
  'jet_4_b-tag': float64,
  'jet_4_eta': float64,
  'jet_4_phi': float64,
  'jet_4_pt': float64,
  'lepton_eta': float64,
  'lepton_pT': float64,
  'lepton_phi': float64,
  'm_bb': float64,
  'm_jj': float64,
  'm_jjj': float64,
  'm_jlv': float64,
  'm_lv': float64,
  'm_wbb': float64,
  'm_wwbb': float64,
  'missing_energy_magnitude': float64,
  'missing_energy_phi': float64,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
etykieta_klasy Napinacz pływak32
tag jet_1_b Napinacz pływak64
jet_1_eta Napinacz pływak64
jet_1_phi Napinacz pływak64
jet_1_pt Napinacz pływak64
tag jet_2_b Napinacz pływak64
jet_2_eta Napinacz pływak64
jet_2_phi Napinacz pływak64
jet_2_pt Napinacz pływak64
tag jet_3_b Napinacz pływak64
jet_3_eta Napinacz pływak64
jet_3_phi Napinacz pływak64
jet_3_pt Napinacz pływak64
tag jet_4_b Napinacz pływak64
jet_4_eta Napinacz pływak64
jet_4_phi Napinacz pływak64
jet_4_pt Napinacz pływak64
lepton_eta Napinacz pływak64
lepton_pT Napinacz pływak64
lepton_phi Napinacz pływak64
m_bb Napinacz pływak64
m_jj Napinacz pływak64
m_jjj Napinacz pływak64
m_jlv Napinacz pływak64
m_lv Napinacz pływak64
m_wbb Napinacz pływak64
m_wwbb Napinacz pływak64
brakująca_wielkość_energii Napinacz pływak64
brakująca_energia_phi Napinacz pływak64
 • Cytat :
@article{Baldi:2014kfa,
   author     = "Baldi, Pierre and Sadowski, Peter and Whiteson, Daniel",
   title     = "{Searching for Exotic Particles in High-Energy Physics
            with Deep Learning}",
   journal    = "Nature Commun.",
   volume     = "5",
   year      = "2014",
   pages     = "4308",
   doi      = "10.1038/ncomms5308",
   eprint     = "1402.4735",
   archivePrefix = "arXiv",
   primaryClass  = "hep-ph",
   SLACcitation  = "%%CITATION = ARXIV:1402.4735;%%"
}