Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

higgs

 • opis:

Dane uzyskano przy użyciu symulacji Monte Carlo. Pierwsze 21 cech (kolumny 2-22) to właściwości kinematyczne mierzone przez detektory cząstek w akceleratorze. Ostatnie siedem funkcji to funkcje pierwszych 21 funkcji; są to cechy wysokiego poziomu opracowane przez fizyków, aby pomóc w rozróżnieniu między dwiema klasami. Istnieje zainteresowanie wykorzystaniem metod głębokiego uczenia się, aby uniknąć konieczności ręcznego opracowywania takich funkcji przez fizyków. Wyniki testów porównawczych z wykorzystaniem Bayesowskich Drzew Decyzyjnych ze standardowego pakietu fizyki i 5-warstwowych sieci neuronowych przedstawiono w oryginalnym artykule.

Podział Przykłady
'train' 11 000 000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'class_label': tf.float32,
  'jet_1_b-tag': tf.float64,
  'jet_1_eta': tf.float64,
  'jet_1_phi': tf.float64,
  'jet_1_pt': tf.float64,
  'jet_2_b-tag': tf.float64,
  'jet_2_eta': tf.float64,
  'jet_2_phi': tf.float64,
  'jet_2_pt': tf.float64,
  'jet_3_b-tag': tf.float64,
  'jet_3_eta': tf.float64,
  'jet_3_phi': tf.float64,
  'jet_3_pt': tf.float64,
  'jet_4_b-tag': tf.float64,
  'jet_4_eta': tf.float64,
  'jet_4_phi': tf.float64,
  'jet_4_pt': tf.float64,
  'lepton_eta': tf.float64,
  'lepton_pT': tf.float64,
  'lepton_phi': tf.float64,
  'm_bb': tf.float64,
  'm_jj': tf.float64,
  'm_jjj': tf.float64,
  'm_jlv': tf.float64,
  'm_lv': tf.float64,
  'm_wbb': tf.float64,
  'm_wwbb': tf.float64,
  'missing_energy_magnitude': tf.float64,
  'missing_energy_phi': tf.float64,
})
 • cytat:
@article{Baldi:2014kfa,
   author     = "Baldi, Pierre and Sadowski, Peter and Whiteson, Daniel",
   title     = "{Searching for Exotic Particles in High-Energy Physics
            with Deep Learning}",
   journal    = "Nature Commun.",
   volume     = "5",
   year      = "2014",
   pages     = "4308",
   doi      = "10.1038/ncomms5308",
   eprint     = "1402.4735",
   archivePrefix = "arXiv",
   primaryClass  = "hep-ph",
   SLACcitation  = "%%CITATION = ARXIV:1402.4735;%%"
}