waymo_open_dataset

Otwarty zestaw danych Waymo składa się z danych z czujników o wysokiej rozdzielczości zebranych przez samojezdne samochody Waymo w różnych warunkach. Te dane są objęte licencją do użytku niekomercyjnego.

FeaturesDict({
  'camera_FRONT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(1280, 1920, 3), dtype=uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'camera_FRONT_LEFT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(1280, 1920, 3), dtype=uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'camera_FRONT_RIGHT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(1280, 1920, 3), dtype=uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'camera_SIDE_LEFT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(886, 1920, 3), dtype=uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'camera_SIDE_RIGHT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(886, 1920, 3), dtype=uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'context': FeaturesDict({
    'name': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'timestamp_micros': int64,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kamera_FRONT FunkcjeDict
kamera_PRZÓD/obraz Obraz (1280, 1920, 3) uint8
camera_FRONT/etykiety Sekwencja
camera_FRONT/etykiety/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32
camera_FRONT/etykiety/typ Etykieta klasy int64
kamera_FRONT_LEFT FunkcjeDict
kamera_FRONT_LEFT/obraz Obraz (1280, 1920, 3) uint8
kamera_FRONT_LEFT/etykiety Sekwencja
camera_FRONT_LEFT/etykiety/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32
camera_FRONT_LEFT/etykiety/typ Etykieta klasy int64
kamera_FRONT_RIGHT FunkcjeDict
kamera_FRONT_RIGHT/obraz Obraz (1280, 1920, 3) uint8
kamera_FRONT_RIGHT/etykiety Sekwencja
camera_FRONT_RIGHT/etykiety/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32
kamera_FRONT_RIGHT/etykiety/typ Etykieta klasy int64
kamera_SIDE_LEFT FunkcjeDict
kamera_SIDE_LEFT/obraz Obraz (886, 1920, 3) uint8
kamera_SIDE_LEFT/etykiety Sekwencja
kamera_SIDE_LEFT/etykiety/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32
kamera_SIDE_LEFT/etykiety/typ Etykieta klasy int64
kamera_SIDE_RIGHT FunkcjeDict
kamera_SIDE_RIGHT/obraz Obraz (886, 1920, 3) uint8
kamera_SIDE_RIGHT/etykiety Sekwencja
kamera_SIDE_RIGHT/etykiety/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32
kamera_SIDE_RIGHT/etykiety/typ Etykieta klasy int64
kontekst FunkcjeDict
kontekst/nazwa Tekst strunowy
znacznik czasu_mikro Napinacz int64
@InProceedings{Sun_2020_CVPR,
author = {Sun, Pei and Kretzschmar, Henrik and Dotiwalla, Xerxes and Chouard, Aurelien and Patnaik, Vijaysai and Tsui, Paul and Guo, James and Zhou, Yin and Chai, Yuning and Caine, Benjamin and Vasudevan, Vijay and Han, Wei and Ngiam, Jiquan and Zhao, Hang and Timofeev, Aleksei and Ettinger, Scott and Krivokon, Maxim and Gao, Amy and Joshi, Aditya and Zhang, Yu and Shlens, Jonathon and Chen, Zhifeng and Anguelov, Dragomir},
title = {Scalability in Perception for Autonomous Driving: Waymo Open Dataset},
booktitle = {The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

waymo_open_dataset/v1.2 (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: Waymo Open Dataset v1.2

 • Rozmiar zestawu danych : 336.62 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 158081
'validation' 39 987

waymo_open_dataset/v1.1

 • Opis konfiguracji: Waymo Open Dataset v1.1

 • Rozmiar zestawu danych : 336.62 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 158081
'validation' 39 987

waymo_open_dataset/v1.0

 • Opis konfiguracji: Waymo Open Dataset v1.0 Ten zestaw danych jest również dostępny w formacie wstępnie przetworzonym, co przyspiesza ładowanie, jeśli wybierzesz właściwy data_dir:
tfds.load('waymo_open_dataset/v1.0', data_dir='gs://waymo_open_dataset_v_1_0_0_individual_files/tensorflow_datasets')
 • Rozmiar zestawu danych : 34.73 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 14884
'validation' 4954