irc_disentanglement

 • opis :

Zbiór danych IRC Disentanglement zawiera ponad 77 563 wiadomości z kanału Ubuntu IRC.

Funkcje obejmują identyfikator wiadomości, tekst wiadomości i znacznik czasu. Cel to lista wiadomości, na które odpowiada bieżąca wiadomość. Każdy rekord zawiera listę wiadomości z jednego dnia czatu IRC.

Rozdzielać Przykłady
'test' 10
'train' 153
'validation' 10
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'day': Sequence({
    'id': Text(shape=(), dtype=string),
    'parents': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
    'text': Text(shape=(), dtype=string),
    'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
dzień Sekwencja
dzień/id Tekst strunowy
dzień/rodzice Sekwencja (tekst) (Nic,) strunowy
dzień/tekst Tekst strunowy
znacznik dnia/czasu Tekst strunowy
 • Cytat :
@InProceedings{acl19disentangle,
 author  = {Jonathan K. Kummerfeld and Sai R. Gouravajhala and Joseph Peper and Vignesh Athreya and Chulaka Gunasekara and Jatin Ganhotra and Siva Sankalp Patel and Lazaros Polymenakos and Walter S. Lasecki},
 title   = {A Large-Scale Corpus for Conversation Disentanglement},
 booktitle = {Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics},
 location = {Florence, Italy},
 month   = {July},
 year   = {2019},
 doi    = {10.18653/v1/P19-1374},
 pages   = {3846--3856},
 url    = {https://aclweb.org/anthology/papers/P/P19/P19-1374/},
 arxiv   = {https://arxiv.org/abs/1810.11118},
 software = {https://jkk.name/irc-disentanglement},
 data   = {https://jkk.name/irc-disentanglement},
}