imagenet2012_real

Ten zestaw danych zawiera obrazy walidacyjne ILSVRC-2012 (ImageNet) powiększone o nowy zestaw etykiet „Re-Assessed” (ReaL) z artykułu „Are we done with ImageNet”, patrz https://arxiv.org/abs/2006.07159 etykiety są zbierane przy użyciu udoskonalonego protokołu, co daje wiele etykiet i dokładniejsze adnotacje.

Ważna uwaga: około 3500 przykładów nie zawiera etykiety, należy je wykluczyć z uśredniania przy obliczaniu dokładności . Jednym z możliwych sposobów na to jest użycie następującego kodu NumPy:

is_correct = [pred in real_labels[i] for i, pred in enumerate(predictions) if real_labels[i]]
real_accuracy = np.mean(is_correct)
Rozdzielać Przykłady
'validation' 50 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'original_label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
  'real_label': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
oryginalna_etykieta Etykieta klasy int64
prawdziwa_etykieta Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@article{beyer2020imagenet,
 title={Are we done with ImageNet?},
 author={Lucas Beyer and Olivier J. Henaff and Alexander Kolesnikov and Xiaohua Zhai and Aaron van den Oord},
 journal={arXiv preprint arXiv:2002.05709},
 year={2020}
}
@article{ILSVRC15,
 Author={Olga Russakovsky and Jia Deng and Hao Su and Jonathan Krause and Sanjeev Satheesh and Sean Ma and Zhiheng Huang and Andrej Karpathy and Aditya Khosla and Michael Bernstein and Alexander C. Berg and Li Fei-Fei},
 Title={ {ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge} },
 Year={2015},
 journal={International Journal of Computer Vision (IJCV)},
 doi={10.1007/s11263-015-0816-y},
 volume={115},
 number={3},
 pages={211-252}
}