Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

imagenet2012_real

Ten zestaw danych zawiera ILSVRC-2012 (IMAGEnet) obrazów walidacji wzbogacony o nowy zestaw „ponownej ocenie” (Real) etykiety z „Skończyliśmy z IMAGEnet” papier, patrz https://arxiv.org/abs/2006.07159 Są etykiety są zbierane przy użyciu rozszerzonego protokołu, co skutkuje wieloma etykietami i dokładniejszymi adnotacjami.

Ważna uwaga: około 3500 przykładów nie zawierają etykiety, które powinny być wyłączone z uśredniania podczas obliczania dokładności . Jednym z możliwych sposobów na zrobienie tego jest następujący kod NumPy:

is_correct = [pred in real_labels[i] for i, pred in enumerate(predictions) if real_labels[i]]
real_accuracy = np.mean(is_correct)
Podział Przykłady
'validation' 50 000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'original_label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
  'real_label': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000)),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@article{beyer2020imagenet,
 title={Are we done with ImageNet?},
 author={Lucas Beyer and Olivier J. Henaff and Alexander Kolesnikov and Xiaohua Zhai and Aaron van den Oord},
 journal={arXiv preprint arXiv:2002.05709},
 year={2020}
}
@article{ILSVRC15,
 Author={Olga Russakovsky and Jia Deng and Hao Su and Jonathan Krause and Sanjeev Satheesh and Sean Ma and Zhiheng Huang and Andrej Karpathy and Aditya Khosla and Michael Bernstein and Alexander C. Berg and Li Fei-Fei},
 Title={ {ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge} },
 Year={2015},
 journal={International Journal of Computer Vision (IJCV)},
 doi={10.1007/s11263-015-0816-y},
 volume={115},
 number={3},
 pages={211-252}
}