scicite

 • opis :

Jest to zbiór danych służący do klasyfikowania intencji cytowania w artykułach naukowych. Główna etykieta intencji cytowania dla każdego obiektu Json jest określana za pomocą klucza etykiety, podczas gdy kontekst cytowania jest określany za pomocą klucza kontekstu. Przykład:

{
 'string': 'In chacma baboons, male-infant relationships can be linked to both
  formation of friendships and paternity success [30,31].'
 'sectionName': 'Introduction',
 'label': 'background',
 'citingPaperId': '7a6b2d4b405439',
 'citedPaperId': '9d1abadc55b5e0',
 ...
 }

Pełne informacje o artykule można uzyskać, korzystając z dostarczonych identyfikatorów papieru w interfejsie API Semantic Scholar ( https://api.semanticscholar.org/ ).

Etykiety to: Metoda, Tło, Wynik

Podział Przykłady
'test' 1859
'train' 8194
'validation' 916
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'citeEnd': int64,
  'citeStart': int64,
  'citedPaperId': Text(shape=(), dtype=string),
  'citingPaperId': Text(shape=(), dtype=string),
  'excerpt_index': int32,
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'isKeyCitation': bool,
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'label2': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=4),
  'label2_confidence': float32,
  'label_confidence': float32,
  'sectionName': Text(shape=(), dtype=string),
  'source': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=7),
  'string': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
cytujKoniec Napinacz int64
cytuj Start Napinacz int64
cytowany identyfikator papieru Tekst strunowy
powołując się na identyfikator papieru Tekst strunowy
indeks_wyciągów Napinacz int32
ID Tekst strunowy
isKeyCitation Napinacz bool
etykieta Etykieta klasy int64
etykieta2 Etykieta klasy int64
etykieta2_pewność Napinacz pływak32
pewność_etykiety Napinacz pływak32
nazwa sekcji Tekst strunowy
źródło Etykieta klasy int64
strunowy Tekst strunowy
 • Cytat :
@InProceedings{Cohan2019Structural,
 author={Arman Cohan and Waleed Ammar and Madeleine Van Zuylen and Field Cady},
 title={Structural Scaffolds for Citation Intent Classification in Scientific Publications},
 booktitle="NAACL",
 year="2019"
}