Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

oxford_flowers102

 • opis:

Zestaw danych Oxford Flowers 102 jest spójny ze 102 kategoriami kwiatów powszechnie występujących w Wielkiej Brytanii. Każda klasa składa się z od 40 do 258 obrazów. Obrazy mają duże różnice w skali, pozie i świetle. Ponadto istnieją kategorie, które mają duże różnice w obrębie kategorii i kilka bardzo podobnych kategorii.

Zbiór danych jest podzielony na zbiór uczący, zbiór walidacyjny i zbiór testowy. Zestaw treningowy i zestaw walidacyjny składają się z 10 obrazów na klasę (łącznie 1020 obrazów każdy). Zestaw testowy składa się z pozostałych 6149 zdjęć (minimum 20 na klasę).

Podział Przykłady
'test' 6149
'train' 1020
'validation' 1020
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=102),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@InProceedings{Nilsback08,
  author = "Nilsback, M-E. and Zisserman, A.",
  title = "Automated Flower Classification over a Large Number of Classes",
  booktitle = "Proceedings of the Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing",
  year = "2008",
  month = "Dec"
}