open_images_v4

Open Images to zbiór danych składający się z około 9 milionów obrazów, które zostały opatrzone adnotacjami za pomocą etykiet na poziomie obrazu i ramek ograniczających obiekty.

Zestaw treningowy V4 zawiera 14,6 mln ramek ograniczających dla 600 klas obiektów na obrazach o wielkości 1,74 mln, co czyni go największym istniejącym zestawem danych z adnotacjami dotyczącymi lokalizacji obiektów. Pudełka zostały w dużej mierze ręcznie narysowane przez profesjonalnych adnotatorów, aby zapewnić dokładność i spójność. Obrazy są bardzo zróżnicowane i często zawierają złożone sceny z kilkoma obiektami (średnio 8,4 na obraz). Ponadto zestaw danych jest opatrzony adnotacjami z etykietami na poziomie obrazu obejmującymi tysiące klas.

Rozdzielać Przykłady
'test' 125436
'train' 1 743 042
'validation' 41620
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'bobjects': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'is_depiction': int8,
    'is_group_of': int8,
    'is_inside': int8,
    'is_occluded': int8,
    'is_truncated': int8,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=601),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=6),
  }),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'objects': Sequence({
    'confidence': int32,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=19995),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=6),
  }),
  'objects_trainable': Sequence({
    'confidence': int32,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=7186),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=6),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
bobjects Sekwencja
bobjects/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32
bobjects/is_depiction Napinacz int8
bobjects/is_group_of Napinacz int8
bobjects/is_inside Napinacz int8
bobjects/is_ocluded Napinacz int8
bobjects/is_truncated Napinacz int8
bobjects/etykieta Etykieta klasy int64
bobjects/źródło Etykieta klasy int64
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy
obiekty Sekwencja
przedmioty/pewność siebie Napinacz int32
obiekty/etykieta Etykieta klasy int64
obiekty/źródło Etykieta klasy int64
obiekty_możliwe do wyszkolenia Sekwencja
obiekty_możliwe do szkolenia/pewność Napinacz int32
obiekty, które można wyszkolić/etykieta Etykieta klasy int64
obiekty, które można wyszkolić/źródło Etykieta klasy int64
@article{OpenImages,
 author = {Alina Kuznetsova and
      Hassan Rom and
      Neil Alldrin and
      Jasper Uijlings and
      Ivan Krasin and
      Jordi Pont-Tuset and
      Shahab Kamali and
      Stefan Popov and
      Matteo Malloci and
      Tom Duerig and
      Vittorio Ferrari},
 title = {The Open Images Dataset V4: Unified image classification,
      object detection, and visual relationship detection at scale},
 year = {2018},
 journal = {arXiv:1811.00982}
}
@article{OpenImages2,
 author = {Krasin, Ivan and
      Duerig, Tom and
      Alldrin, Neil and
      Ferrari, Vittorio
      and Abu-El-Haija, Sami and
      Kuznetsova, Alina and
      Rom, Hassan and
      Uijlings, Jasper and
      Popov, Stefan and
      Kamali, Shahab and
      Malloci, Matteo and
      Pont-Tuset, Jordi and
      Veit, Andreas and
      Belongie, Serge and
      Gomes, Victor and
      Gupta, Abhinav and
      Sun, Chen and
      Chechik, Gal and
      Cai, David and
      Feng, Zheyun and
      Narayanan, Dhyanesh and
      Murphy, Kevin},
 title = {OpenImages: A public dataset for large-scale multi-label and
      multi-class image classification.},
 journal = {Dataset available from
       https://storage.googleapis.com/openimages/web/index.html},
 year={2017}
}

open_images_v4/original (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : obrazy w oryginalnej rozdzielczości i jakości.

 • Rozmiar zestawu danych : 562.42 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

open_images_v4/300k

 • Opis konfiguracji : obrazy mają około 300 000 pikseli w jakości 72 JPEG.

 • Rozmiar zestawu danych : 81.92 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

open_images_v4/200k

 • Opis konfiguracji : obrazy mają około 200 000 pikseli w jakości 72 JPEG.

 • Rozmiar zestawu danych : 60.70 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie