Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Gref

 • opis:

Zbiór danych Google RefExp to zbiór opisów tekstowych obiektów na obrazach, który opiera się na publicznie dostępnym zbiorze danych MS-COCO. Podczas gdy podpisy obrazów w MS-COCO dotyczą całego obrazu, ten zestaw danych koncentruje się na opisach tekstowych, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować pojedynczy obiekt lub region na obrazie. Zobacz więcej szczegółów w tym artykule: Generowanie i rozumienie jednoznacznych opisów obiektów.

 • Strona domowa: https://github.com/mjhucla/Google_Refexp_toolbox

 • Kod źródłowy: tfds.vision_language.gref.Gref

 • wersje:

  • 1.0.0 (domyślnie): Pierwsza wersja.
 • Wielkość pliku: Unknown size

 • Zbiór danych rozmiar: 4.60 GiB

 • Ręczne pobieranie instrukcje: Ten zestaw danych wymaga, aby ręcznie pobrać dane źródłowe do download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ )
  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na https://github.com/mjhucla/Google_Refexp_toolbox do pobrania i wstępnego przetwarzania danych w formacie wyrównany z Coco. Katalog zawiera 2 pliki i jeden folder:

 • google_refexp_train_201511_coco_aligned_catg.json

 • google_refexp_val_201511_coco_aligned_catg.json

 • coco_pociąg2014/

Folder coco_train2014 zawiera wszystkie obrazy szkoleniowe COCO 2014.

Podział Przykłady
'train' 24 698
'validation' 4650
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/id': tf.int64,
  'objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'label': tf.int64,
    'label_name': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=80),
    'refexp': Sequence({
      'raw': Text(shape=(), dtype=tf.string),
      'referent': Text(shape=(), dtype=tf.string),
      'refexp_id': tf.int64,
      'tokens': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
    }),
  }),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@inproceedings{mao2016generation,
 title={Generation and Comprehension of Unambiguous Object Descriptions},
 author={Mao, Junhua and Huang, Jonathan and Toshev, Alexander and Camburu, Oana and Yuille, Alan and Murphy, Kevin},
 booktitle={CVPR},
 year={2016}
}