Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

wiki_table_text

 • opis:

Tabele Wikipedii z co najmniej 3 wierszami i 2 kolumnami, 3 losowe wiersze dla każdej tabeli zostały wybrane do dalszej adnotacji. Każdy wiersz został opatrzony adnotacjami przez inną osobę, więc zestaw danych składa się z par (tabela z jednym wierszem, opis tekstowy). Adnotacje zawierają co najmniej 2 komórki wiersza, ale nie muszą zawierać ich wszystkich. Zestaw danych jest zgodny ze standardowym formatem tabeli.

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 10 000
'validation' 1,318
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'input_text': FeaturesDict({
    'table': Sequence({
      'column_header': tf.string,
      'content': tf.string,
      'row_number': tf.int16,
    }),
  }),
  'target_text': tf.string,
})
 • cytat:
@inproceedings{bao2018table,
 title={Table-to-Text: Describing Table Region with Natural Language},
 author={Junwei Bao and Duyu Tang and Nan Duan and Zhao Yan and Yuanhua Lv and Ming Zhou and Tiejun Zhao},
 booktitle={AAAI},
 url={https://www.aaai.org/ocs/index.php/AAAI/AAAI18/paper/download/16138/16782},
 year={2018}
}