liście_roślin

Ten zbiór danych składa się z 4502 zdjęć zdrowych i niezdrowych liści roślin, podzielonych na 22 kategorie według gatunku i stanu zdrowia. Obrazy są w formacie JPG o wysokiej rozdzielczości.

Nie ma plików z prefiksem etykiety 0000, dlatego kodowanie etykiety jest przesunięte o jeden (np. plik z prefiksem etykiety 0001 otrzymuje zakodowaną etykietę 0).

Adres URL zbioru danych: https://data.mendeley.com/datasets/hb74ynkjcn/1 Licencja: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Podział Przykłady
'train' 4502
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=22),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@misc{,
 author={Siddharth Singh Chouhan, Ajay Kaul, Uday Pratap Singh, Sanjeev
Jain},
 title={A Database of Leaf Images: Practice towards Plant Conservation with
Plant Pathology},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}