Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

liście_roślin

Ten zestaw danych składa się z 4502 obrazów zdrowych i niezdrowych liści roślin podzielonych na 22 kategorie według gatunku i stanu zdrowia. Obrazy są w formacie JPG o wysokiej rozdzielczości.

Nie ma plików z prefiksem etykiety 0000, dlatego kodowanie etykiety jest przesunięte o jeden (np. plik z prefiksem etykiety 0001 otrzymuje zakodowaną etykietę 0).

Zbiór danych URL: https://data.mendeley.com/datasets/hb74ynkjcn/1 Licencja: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Podział Przykłady
'train' 4502
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=22),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@misc{,
 author={Siddharth Singh Chouhan, Ajay Kaul, Uday Pratap Singh, Sanjeev
Jain},
 title={A Database of Leaf Images: Practice towards Plant Conservation with
Plant Pathology},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}