opinie_streszczenia

 • opis :

Istnieją dwa podzbiory danych:

(1) RottenTomatoes: Krytycy filmowi i konsensus przeszukali stronę http://rottentomatoes.com/ Zawiera pola „_movie_name”, „_movie_id”, „_critics” i „_critic_consensus”.

(2) IDebate: Argumenty przeszukane z http://idebate.org/ Ma pola „_debate_name”, „_debate_id”, „_claim”, „_claim_id”, „_argument_sentences”.

Zobacz także https://web.eecs.umich.edu/~wangluxy/datasets/opinion_README.txt

@inproceedings{wang-ling-2016-neural,
  title = "Neural Network-Based Abstract Generation for Opinions and Arguments",
  author = "Wang, Lu and
   Ling, Wang",
  booktitle = "Proceedings of the 2016 Conference of the North {A}merican Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies",
  month = jun,
  year = "2016",
  address = "San Diego, California",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/N16-1007",
  doi = "10.18653/v1/N16-1007",
  pages = "47--57",
}

streszczenia_opinii/zgniłe_pomidory (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : Profesjonalni krytycy i konsensus co do 3731 filmów.

 • Rozmiar zestawu danych : 50.10 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 3731
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  '_critic_consensus': string,
  '_critics': Sequence({
    'key': string,
    'value': string,
  }),
  '_movie_id': string,
  '_movie_name': string,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
_krytyka_konsensus Napinacz strunowy
_krytycy Sekwencja
_krytycy/klucz Napinacz strunowy
_krytycy/wartość Napinacz strunowy
_identyfikator_filmu Napinacz strunowy
_nazwa_filmu Napinacz strunowy

opinie_streszczenia/idebate

 • Opis konfiguracji : 2259 zgłoszeń na 676 debat.

 • Rozmiar zestawu danych : 3.15 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 2259
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  '_argument_sentences': Sequence({
    'key': string,
    'value': string,
  }),
  '_claim': string,
  '_claim_id': string,
  '_debate_name': string,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
_argument_zdania Sekwencja
_argument_zdania/klucz Napinacz strunowy
_argument_zdania/wartość Napinacz strunowy
_prawo Napinacz strunowy
_identyfikator_roszczenia Napinacz strunowy
_nazwa_debaty Napinacz strunowy