Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

opinie_streszczenia

 • opis:

Istnieją dwa podzbiory danych:

(1) Rotten Tomatoes: Krytycy filmowe i konsensus indeksowane od http://rottentomatoes.com/ Ma pola „_movie_name”, „_movie_id”, „_critics” i „_critic_consensus”.

(2) IDebate: Argumenty indeksowane od http://idebate.org/ Ma pola "_debate_name", "_debate_id", "_claim", "_claim_id", "_argument_sentences".

@inproceedings{wang-ling-2016-neural,
  title = "Neural Network-Based Abstract Generation for Opinions and Arguments",
  author = "Wang, Lu and
   Ling, Wang",
  booktitle = "Proceedings of the 2016 Conference of the North {A}merican Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies",
  month = jun,
  year = "2016",
  address = "San Diego, California",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/N16-1007",
  doi = "10.18653/v1/N16-1007",
  pages = "47--57",
}

Opinion_abstracts/rotten_tomatoes (domyślna konfiguracja)

 • Opis config: krytycy profesjonalne i konsensusu 3,731 filmów.

 • Zbiór danych rozmiar: 50.10 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 3731
 • Cechy:
FeaturesDict({
  '_critic_consensus': tf.string,
  '_critics': Sequence({
    'key': tf.string,
    'value': tf.string,
  }),
  '_movie_id': tf.string,
  '_movie_name': tf.string,
})

opinie_abstrakty/debata

 • Opis config: 2,259 roszczenia 676 debat.

 • Zestaw danych rozmiar: 3.15 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 2259
 • Cechy:
FeaturesDict({
  '_argument_sentences': Sequence({
    'key': tf.string,
    'value': tf.string,
  }),
  '_claim': tf.string,
  '_claim_id': tf.string,
  '_debate_name': tf.string,
})