Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

qa4mre

 • opis:

Zbiór danych QA4MRE został stworzony dla wspólnych zadań CLEF 2011/2012/2013 w celu promowania badań w zakresie odpowiadania na pytania i czytania ze zrozumieniem. Zestaw danych zawiera fragment pomocniczy oraz zestaw pytań odpowiadający temu fragmentowi. Dla każdego pytania podano wiele opcji odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Zbiory danych treningowych i testowych są dostępne dla toru głównego. Dodatkowe dokumenty złotego standardu są dostępne dla dwóch badań pilotażowych: jednego dotyczącego danych z alzheimera, a drugiego dotyczącego danych z egzaminów wstępnych.

FeaturesDict({
  'answer_options': Sequence({
    'answer_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'answer_str': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'correct_answer_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'correct_answer_str': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'document_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'document_str': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question_str': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'test_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'topic_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'topic_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
@InProceedings{10.1007/978-3-642-40802-1_29,
author="Pe{\~{n} }as, Anselmo
and Hovy, Eduard
and Forner, Pamela
and Rodrigo, {\'A}lvaro
and Sutcliffe, Richard
and Morante, Roser",
editor="Forner, Pamela
and M{\"u}ller, Henning
and Paredes, Roberto
and Rosso, Paolo
and Stein, Benno",
title="QA4MRE 2011-2013: Overview of Question Answering for Machine Reading Evaluation",
booktitle="Information Access Evaluation. Multilinguality, Multimodality, and Visualization",
year="2013",
publisher="Springer Berlin Heidelberg",
address="Berlin, Heidelberg",
pages="303--320",
abstract="This paper describes the methodology for testing the performance of Machine Reading systems through Question Answering and Reading Comprehension Tests. This was the attempt of the QA4MRE challenge which was run as a Lab at CLEF 2011--2013. The traditional QA task was replaced by a new Machine Reading task, whose intention was to ask questions that required a deep knowledge of individual short texts and in which systems were required to choose one answer, by analysing the corresponding test document in conjunction with background text collections provided by the organization. Four different tasks have been organized during these years: Main Task, Processing Modality and Negation for Machine Reading, Machine Reading of Biomedical Texts about Alzheimer's disease, and Entrance Exams. This paper describes their motivation, their goals, their methodology for preparing the data sets, their background collections, their metrics used for the evaluation, and the lessons learned along these three years.",
isbn="978-3-642-40802-1"
}

qa4mre/2011.main.DE (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla języka DE w 2011 roku.

 • Zbiór danych Rozmiar: 1.69 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 120

qa4mre/2011.main.PL

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla EN języka w 2011 roku.

 • Zbiór danych Rozmiar: 1.52 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 120

qa4mre/2011.main.ES

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla języka ES w 2011 roku.

 • Zestaw danych rozmiar: 1.64 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 120

qa4mre/2011.main.IT

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla języka IT w 2011 roku.

 • Zbiór danych Rozmiar: 1.61 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 120

qa4mre/2011.main.RO

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla języka RO w 2011 roku.

 • Zbiór danych Rozmiar: 1.68 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 120

qa4mre/2012.main.AR

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla języka AR w 2012 roku.

 • Zestaw danych rozmiar: 2.62 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 160

qa4mre/2012.main.BG

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla języka BG w 2012 roku.

 • Zestaw danych rozmiar: 3.33 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 160

qa4mre/2012.main.DE

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla języka DE w 2012 roku.

 • Zestaw danych rozmiar: 2.02 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 160

qa4mre/2012.main.PL

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla EN języka w 2012 roku.

 • Zbiór danych Rozmiar: 1.71 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 160

qa4mre/2012.main.ES

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla języka ES w 2012 roku.

 • Zbiór danych Rozmiar: 1.99 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 160

qa4mre/2012.main.IT

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla języka IT w 2012 roku.

 • Zestaw danych rozmiar: 2.01 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 160

qa4mre/2012.main.RO

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla języka RO w 2012 roku.

 • Zestaw danych rozmiar: 2.01 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 160

qa4mre/2012.alzheimers.PL

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje na Alzheimera śledzić na język PL w 2012 roku.

 • Zestaw danych rozmiar: 1.57 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 40

qa4mre/2013.main.AR

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla języka AR w 2013 roku.

 • Zestaw danych rozmiar: 4.04 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 284

qa4mre/2013.main.BG

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla języka BG w 2013 roku.

 • Zbiór danych Rozmiar: 5.21 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 284

qa4mre/2013.main.PL

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla EN języka w 2013 roku.

 • Zbiór danych Rozmiar: 2.81 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 284

qa4mre/2013.main.ES

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla języka ES w 2013 roku.

 • Zbiór danych Rozmiar: 3.35 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 284

qa4mre/2013.main.RO

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje główną ścieżkę dla języka RO w 2013 roku.

 • Zbiór danych Rozmiar: 3.26 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 284

qa4mre/2013.alzheimers.PL

 • Opis config: Ta konfiguracja obejmuje na Alzheimera śledzić na język PL w 2013 roku.

 • Zestaw danych rozmiar: 2.50 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 40

qa4mre/2013.entrance_exam.PL

 • Opis konfiguracji: Konfiguracja ta zawiera ścieżkę entrance_exam for en języka w 2013 roku.

 • Zbiór danych rozmiar: 186.01 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 46