Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

plantae_k

Ten zestaw danych zawiera 2153 obrazy zdrowych i niezdrowych liści roślin podzielonych na 16 kategorii według gatunku i stanu zdrowia. Obrazy są w formacie JPG o wysokiej rozdzielczości.

Zbiór danych URL: https://data.mendeley.com/datasets/t6j2h22jpx/1 Licencja: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Podział Przykłady
'train' 2153
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=16),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@misc{,
 author={Vippon Preet Kour, Sakshi Arora},
 title={PlantaeK: A leaf database of native plants of Jammu and Kashmir},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}