plantae_k

Ten zestaw danych zawiera 2153 zdjęć zdrowych i niezdrowych liści roślin podzielonych na 16 kategorii według gatunku i stanu zdrowia. Obrazy są w formacie JPG o wysokiej rozdzielczości.

Adres URL zbioru danych: https://data.mendeley.com/datasets/t6j2h22jpx/1 Licencja: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Podział Przykłady
'train' 2153
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=16),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@misc{,
 author={Vippon Preet Kour, Sakshi Arora},
 title={PlantaeK: A leaf database of native plants of Jammu and Kashmir},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}