Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

ai2_arc

 • opis:

Nowy zestaw danych obejmujący 7787 pytań wielokrotnego wyboru z zakresu nauk ścisłych na poziomie szkoły podstawowej, zebranych w celu zachęcenia do badań nad zaawansowanymi odpowiedziami na pytania. Zbiór danych jest podzielony na zestaw wyzwań i zestaw łatwy, przy czym ten pierwszy zawiera tylko pytania, na które udzielono błędnych odpowiedzi zarówno przez algorytm oparty na wyszukiwaniu, jak i algorytm współwystępowania słów. Uwzględniamy również korpus ponad 14 milionów zdań naukowych związanych z zadaniem oraz implementację trzech neuronowych modeli bazowych dla tego zbioru danych. Stawiamy ARC jako wyzwanie dla społeczności.

FeaturesDict({
  'answerKey': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
  'choices': Sequence({
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
    'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
@article{allenai:arc,
   author  = {Peter Clark and Isaac Cowhey and Oren Etzioni and Tushar Khot and
          Ashish Sabharwal and Carissa Schoenick and Oyvind Tafjord},
   title   = {Think you have Solved Question Answering? Try ARC, the AI2 Reasoning Challenge},
   journal  = {arXiv:1803.05457v1},
   year   = {2018},
}

ai2_arc/ARC-Challenge (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: Wyzwanie Zestaw 2590 „twardych” pytania (te, które zarówno pobieranie i sposób współwystępowanie nie odpowie poprawnie)

 • Zbiór danych rozmiar: 939.91 KiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 1172
'train' 1119
'validation' 299

ai2_arc/ARC-Łatwy

 • Opis config: Easy Set od 5197 pytań dla ARC Challenge.

 • Zestaw danych rozmiar: 1.63 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2376
'train' 2251
'validation' 570