Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

coco_podpisy

COCO to wielkoskalowy zestaw danych do wykrywania, segmentacji i tworzenia napisów. Ta wersja zawiera obrazy, ramki ograniczające, etykiety i podpisy z COCO 2014, podzielone na podzbiory zdefiniowane przez Karpathy i Li (2015). To skutecznie dzieli oryginalne dane walidacyjne COCO 2014 na nowe zestawy do walidacji i testów 5000 obrazów oraz zestaw „restval” zawierający pozostałe ~30 tys. obrazów. Wszystkie podziały mają adnotacje podpisów.

Podział Przykłady
'restval' 30 504
'test' 5000
'train' 82 783
'val' 5000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'captions': Sequence({
    'id': tf.int64,
    'text': tf.string,
  }),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image/id': tf.int64,
  'objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'is_crowd': tf.bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=80),
  }),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@article{DBLP:journals/corr/LinMBHPRDZ14,
 author  = {Tsung{-}Yi Lin and
        Michael Maire and
        Serge J. Belongie and
        Lubomir D. Bourdev and
        Ross B. Girshick and
        James Hays and
        Pietro Perona and
        Deva Ramanan and
        Piotr Doll{'{a} }r and
        C. Lawrence Zitnick},
 title   = {Microsoft {COCO:} Common Objects in Context},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1405.0312},
 year   = {2014},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1405.0312},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1405.0312},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:13 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/LinMBHPRDZ14},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}@inproceedings{DBLP:conf/cvpr/KarpathyL15,
 author  = {Andrej Karpathy and
        Fei{-}Fei Li},
 title   = {Deep visual-semantic alignments for generating image
        descriptions},
 booktitle = { {IEEE} Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,
        {CVPR} 2015, Boston, MA, USA, June 7-12, 2015},
 pages   = {3128--3137},
 publisher = { {IEEE} Computer Society},
 year   = {2015},
 url    = {https://doi.org/10.1109/CVPR.2015.7298932},
 doi    = {10.1109/CVPR.2015.7298932},
 timestamp = {Wed, 16 Oct 2019 14:14:50 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/conf/cvpr/KarpathyL15.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

coco_captions/2014 (konfiguracja domyślna)