Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

doc_nli

 • opis:

DocNLI to wielkoskalowy zestaw danych do wnioskowania w języku naturalnym (NLI) na poziomie dokumentu. DocNLI jest przekształcany z szerokiego zakresu problemów NLP i obejmuje wiele gatunków tekstu. Przesłanki zawsze pozostają w szczegółowości dokumentu, podczas gdy hipotezy różnią się długością od pojedynczych zdań do fragmentów zawierających setki słów. W przeciwieństwie do niektórych istniejących zbiorów danych NLI na poziomie zdań, DocNLI ma dość ograniczone artefakty.

Podział Przykłady
'test' 267 086
'train' 942.314
'validation' 234 258
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'premise': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@inproceedings{yin-etal-2021-docnli,
  title={DocNLI: A Large-scale Dataset for Document-level Natural Language Inference},
  author={Wenpeng Yin and Dragomir Radev and Caiming Xiong},
  booktitle = "Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021",
  month = aug,
  year = "2021",
  address = "Bangkok, Thailand",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
}