doc_nli

 • opis :

DocNLI to zbiór danych na dużą skalę do wnioskowania w języku naturalnym (NLI) na poziomie dokumentu. DocNLI jest przekształcony z szerokiego zakresu problemów NLP i obejmuje wiele gatunków tekstu. Przesłanki zawsze pozostają w szczegółowości dokumentu, podczas gdy hipotezy różnią się długością, od pojedynczych zdań do fragmentów zawierających setki słów. W przeciwieństwie do niektórych istniejących zestawów danych NLI na poziomie zdań, DocNLI ma dość ograniczone artefakty.

Rozdzielać Przykłady
'test' 267 086
'train' 942314
'validation' 234258
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'premise': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
hipoteza Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64
przesłanka Tekst strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{yin-etal-2021-docnli,
  title={DocNLI: A Large-scale Dataset for Document-level Natural Language Inference},
  author={Wenpeng Yin and Dragomir Radev and Caiming Xiong},
  booktitle = "Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021",
  month = aug,
  year = "2021",
  address = "Bangkok, Thailand",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
}