berkeley_mvp_converted_externally_to_rlds

 • Opis :

xArm wykonujący 6 zadań manipulacyjnych

Podział Przykłady
'train' 480
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'gripper': Scalar(shape=(), dtype=bool),
      'hand_image': Image(shape=(480, 640, 3), dtype=uint8),
      'joint_pos': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
      'pose': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
metadane_odcinka FunkcjeDykt
metadane_odcinka/ścieżka_pliku Tekst strunowy Ścieżka do oryginalnego pliku danych.
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (8,) pływak32 Działanie robota składa się z [7 pozycji połączenia trójkątnego, 1x stan binarny chwytaka].
kroki/rabat Skalarny pływak32 Rabat, jeśli jest podany, domyślnie wynosi 1.
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/osadzanie_języka Napinacz (512,) pływak32 Osadzanie języka Kona. Zobacz https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5
kroki/instrukcja_językowa Tekst strunowy Instrukcja językowa.
kroki/obserwacje FunkcjeDykt
kroki/obserwacja/chwytak Skalarny bool Binarny stan chwytaka (1 - zamknięty, 0 - otwarty)
kroki/obserwacja/obraz_ręki Obraz (480, 640, 3) uint8 Ręczna kamera RGB do obserwacji.
kroki/obserwacja/połączenie_poz Napinacz (7,) pływak32 Wspólne pozycje xArm (7 DoF).
kroki/obserwacja/poza Napinacz (7,) pływak32 Pozycja chwytaka, rama robota, [3 pozycje, 4 obroty]
kroki/nagroda Skalarny pływak32 Nagroda, jeśli jest zapewniona, 1 na ostatnim etapie w przypadku wersji demonstracyjnych.
 • Cytat :
@InProceedings{Radosavovic2022,
 title = {Real-World Robot Learning with Masked Visual Pre-training},
 author = {Ilija Radosavovic and Tete Xiao and Stephen James and Pieter Abbeel and Jitendra Malik and Trevor Darrell},
 booktitle = {CoRL},
 year = {2022}
}