Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

openbookqa

 • opis:

Zbiór danych zawiera 5957 czterokierunkowych pytań wielokrotnego wyboru. Ponadto dostarczają 5167 powszechnie znanych faktów z crowdsourcingu oraz rozszerzoną wersję pytań dotyczących trenowania/tworzenia/testowania, w których każde pytanie jest powiązane z jego podstawowym faktem źródłowym, wynikiem ludzkiej dokładności, wynikiem przejrzystości i anonimowym pracownikiem społecznościowym NS.

Podział Przykłady
'test' 500
'train' 4957
'validation' 500
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'answerKey': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=4),
  'clarity': tf.float32,
  'fact1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'humanScore': tf.float32,
  'question': FeaturesDict({
    'choice_A': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'choice_B': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'choice_C': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'choice_D': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'stem': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'turkIdAnonymized': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@article{mihaylov2018can,
 title={Can a suit of armor conduct electricity? a new dataset for open book question answering},
 author={Mihaylov, Todor and Clark, Peter and Khot, Tushar and Sabharwal, Ashish},
 journal={arXiv preprint arXiv:1809.02789},
 year={2018}
}