quickdraw_bitmap

Zestaw danych Quick Draw to zbiór 50 milionów rysunków w 345 kategoriach, przesłanych przez graczy gry Quick, Draw!. Zestaw danych mapy bitowej zawiera te rysunki przekonwertowane z formatu wektorowego na obrazy w skali szarości 28x28

Podział Przykłady
'train' 50 426 266
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=345),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (28, 28, 1) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@article{DBLP:journals/corr/HaE17,
 author  = {David Ha and
        Douglas Eck},
 title   = {A Neural Representation of Sketch Drawings},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1704.03477},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1704.03477},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1704.03477},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:30 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/HaE17},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}