Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

delfin_numer_słowo

 • opis:

Dolphin Math Słowo Problem zestaw danych (2015), jak przedstawiono w https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2016/02//dolphin-sigmadolphin.datasets.pdf

Podział Przykłady
'test' 3,507
'train' 864
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'ans': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'equations': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'index': tf.int32,
  'sources': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@inproceedings{inproceedings,
author = {Shi, Shuming and Wang, Yuehui and Lin, Chin-Yew and Liu, Xiaojiang and Rui, Yong},
year = {2015},
month = {09},
pages = {},
title = {Automatically Solving Number Word Problems by Semantic Parsing and Reasoning},
doi = {10.18653/v1/D15-1135}
}