ogbg_molpcba

 • opis :

„ogbg-molpcba” to zestaw danych molekularnych pobrany z PubChem BioAssay. Jest to zestaw danych do przewidywania wykresów z Open Graph Benchmark (OGB).

Ten zestaw danych jest eksperymentalny, a interfejs API może ulec zmianie w przyszłych wersjach.

Poniższy opis zbioru danych został zaadaptowany z artykułu OGB:

Format wejściowy

Wszystkie cząsteczki są wstępnie przetwarzane przy użyciu RDKit ([1]).

 • Każdy wykres przedstawia cząsteczkę, w której węzły to atomy, a krawędzie to wiązania chemiczne.
 • Cechy węzła wejściowego są 9-wymiarowe, zawierają liczbę atomową i chiralność, a także inne dodatkowe cechy atomu, takie jak ładunek formalny i to, czy atom jest w pierścieniu.
 • Cechy krawędzi wejściowej są trójwymiarowe, zawierają typ wiązania, stereochemię wiązania, a także dodatkową cechę wiązania wskazującą, czy wiązanie jest sprzężone.

Dokładny opis wszystkich funkcji dostępny jest pod adresem https://github.com/snap-stanford/ogb/blob/master/ogb/utils/features.py

Prognoza

Zadanie polega na przewidzeniu 128 różnych aktywności biologicznych (nieaktywne/aktywne). Więcej informacji na temat tych celów można znaleźć w [2] i [3]. Nie wszystkie cele dotyczą każdej cząsteczki: brakujące cele są oznaczone NaN.

Bibliografia

[1]: Greg Landrum i in. „RDKit: cheminformatyka typu open source”. URL: https://github.com/rdkit/rdkit

[2]: Bharath Ramsundar, Steven Kearnes, Patrick Riley, Dale Webster, David Konerding i Vijay Pande. „Masowo wielozadaniowe sieci do odkrywania leków”. URL: https://arxiv.org/pdf/1502.02072.pdf

[3]: Zhenqin Wu, Bharath Ramsundar, Evan N. Feinberg, Joseph Gomes, Caleb Geniesse, Aneesh S. Pappu, Karl Leswing i Vijay Pande. MoleculeNet: punkt odniesienia dla molekularnego uczenia maszynowego. Chemical Science, 9(2):513-530, 2018.

 • Strona główna : https://ogb.stanford.edu/docs/graphprop

 • Kod źródłowy : tfds.datasets.ogbg_molpcba.Builder

 • Wersje :

  • 0.1.0 : Pierwsza wersja eksperymentalnego interfejsu API.
  • 0.1.1 : Wyraźnie ujawnia liczbę krawędzi na każdym wykresie.
  • 0.1.2 : Dodaj pole metadanych dla GraphVisualizer.
  • 0.1.3 (domyślnie): Dodaj pole metadanych dla nazw poszczególnych zadań.
 • Rozmiar pliku do pobrania : 37.70 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 822.53 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 43793
'train' 350343
'validation' 43793
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'edge_feat': Tensor(shape=(None, 3), dtype=float32),
  'edge_index': Tensor(shape=(None, 2), dtype=int64),
  'labels': Tensor(shape=(128,), dtype=float32),
  'node_feat': Tensor(shape=(None, 9), dtype=float32),
  'num_edges': Tensor(shape=(None,), dtype=int64),
  'num_nodes': Tensor(shape=(None,), dtype=int64),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
krawędź_feat Napinacz (Brak, 3) pływak32
indeks_krawędzi Napinacz (Brak, 2) int64
etykiety Napinacz (128,) pływak32
node_feat Napinacz (Brak, 9) pływak32
liczba_krawędzi Napinacz (Nic,) int64
liczba_węzłów Napinacz (Nic,) int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@inproceedings{DBLP:conf/nips/HuFZDRLCL20,
 author  = {Weihua Hu and
        Matthias Fey and
        Marinka Zitnik and
        Yuxiao Dong and
        Hongyu Ren and
        Bowen Liu and
        Michele Catasta and
        Jure Leskovec},
 editor  = {Hugo Larochelle and
        Marc Aurelio Ranzato and
        Raia Hadsell and
        Maria{-}Florina Balcan and
        Hsuan{-}Tien Lin},
 title   = {Open Graph Benchmark: Datasets for Machine Learning on Graphs},
 booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems 33: Annual Conference
        on Neural Information Processing Systems 2020, NeurIPS 2020, December
        6-12, 2020, virtual},
 year   = {2020},
 url    = {https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/fb60d411a5c5b72b2e7d3527cfc84fd0-Abstract.html},
 timestamp = {Tue, 19 Jan 2021 15:57:06 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/conf/nips/HuFZDRLCL20.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}