Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

sprytny

CLEVR to zestaw danych diagnostycznych, który testuje szereg umiejętności wizualnego rozumowania. Zawiera minimalne błędy i szczegółowe adnotacje opisujące rodzaj rozumowania, którego wymaga każde pytanie.

Podział Przykłady
'test' 15 000
'train' 70 000
'validation' 15 000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'objects': Sequence({
    '3d_coords': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
    'color': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=8),
    'material': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
    'pixel_coords': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
    'rotation': tf.float32,
    'shape': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
    'size': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  }),
  'question_answer': Sequence({
    'answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@inproceedings{johnson2017clevr,
 title={ {CLEVR}: A diagnostic dataset for compositional language and elementary visual reasoning},
 author={Johnson, Justin and Hariharan, Bharath and van der Maaten, Laurens and Fei-Fei, Li and Lawrence Zitnick, C and Girshick, Ross},
 booktitle={Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
 year={2017}
}