Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

rezystancja45

 • opis:

Zestaw danych RESISC45 jest publicznie dostępnym testem porównawczym dla teledetekcyjnej klasyfikacji scen obrazów (RESISC), stworzonym przez Northwestern Polytechnical University (NWPU). Ten zestaw danych zawiera 31 500 obrazów, obejmujących 45 klas scen z 700 obrazami w każdej klasie.

Podział Przykłady
'train' 31 500
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=45),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@article{Cheng_2017,
  title={Remote Sensing Image Scene Classification: Benchmark and State of the Art},
  volume={105},
  ISSN={1558-2256},
  url={http://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2017.2675998},
  DOI={10.1109/jproc.2017.2675998},
  number={10},
  journal={Proceedings of the IEEE},
  publisher={Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)},
  author={Cheng, Gong and Han, Junwei and Lu, Xiaoqiang},
  year={2017},
  month={Oct},
  pages={1865-1883}
}