głos

 • opis :

Ten zestaw danych zawiera dane z konkursu PASCAL Visual Object Classes Challenge, odpowiadającego zawodom klasyfikacji i wykrywania.

W konkursie Klasyfikacja celem jest przewidzenie zestawu etykiet zawartych w obrazie, podczas gdy w konkursie Wykrywanie celem jest przewidzenie obwiedni i etykiety każdego pojedynczego obiektu. OSTRZEŻENIE: Zgodnie z oficjalnym zbiorem danych, zestaw testowy VOC2012 nie zawiera adnotacji.

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'labels': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=20)),
  'labels_no_difficult': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=20)),
  'objects': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'is_difficult': bool,
    'is_truncated': bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=20),
    'pose': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy
etykiety Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64
etykiety_no_trudne Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64
obiekty Sekwencja
obiekty/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32
obiekty/jest_trudne Napinacz bool
obiekty/jest_obcięty Napinacz bool
obiekty/etykieta Etykieta klasy int64
obiekty/poza Etykieta klasy int64

voc/2007 (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: Ten zestaw danych zawiera dane z konkursu PASCAL Visual Object Classes Challenge 2007, czyli VOC2007.

W tym zbiorze danych znajdują się łącznie 9963 obrazy, z których każdy zawiera zestaw obiektów spośród 20 różnych klas, co daje w sumie 24640 obiektów z adnotacjami.

Rozdzielać Przykłady
'test' 4952
'train' 2501
'validation' 2510

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@misc{pascal-voc-2007,
  author = "Everingham, M. and Van~Gool, L. and Williams, C. K. I. and Winn, J. and Zisserman, A.",
  title = "The {PASCAL} {V}isual {O}bject {C}lasses {C}hallenge 2007 {(VOC2007)} {R}esults",
  howpublished = "http://www.pascal-network.org/challenges/VOC/voc2007/workshop/index.html"}

głos/2012

 • Opis konfiguracji: Ten zestaw danych zawiera dane z konkursu PASCAL Visual Object Classes Challenge 2012, czyli VOC2012.

W tym zbiorze danych znajduje się łącznie 11540 obrazów, z których każdy zawiera zestaw obiektów spośród 20 różnych klas, co daje w sumie 27450 obiektów z adnotacjami.

Rozdzielać Przykłady
'test' 10 991
'train' 5717
'validation' 5823

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@misc{pascal-voc-2012,
  author = "Everingham, M. and Van~Gool, L. and Williams, C. K. I. and Winn, J. and Zisserman, A.",
  title = "The {PASCAL} {V}isual {O}bject {C}lasses {C}hallenge 2012 {(VOC2012)} {R}esults",
  howpublished = "http://www.pascal-network.org/challenges/VOC/voc2012/workshop/index.html"}