wmt14_translate

 • opis :

Przetłumacz zestaw danych na podstawie danych z statmt.org.

Wersje istnieją dla różnych lat przy użyciu kombinacji wielu źródeł danych. Podstawowy wmt_translate umożliwia utworzenie własnej konfiguracji w celu wybrania własnej pary danych/języka poprzez utworzenie niestandardowego tfds.translate.wmt.WmtConfig .

config = tfds.translate.wmt.WmtConfig(
  version="0.0.1",
  language_pair=("fr", "de"),
  subsets={
    tfds.Split.TRAIN: ["commoncrawl_frde"],
    tfds.Split.VALIDATION: ["euelections_dev2019"],
  },
)
builder = tfds.builder("wmt_translate", config=config)
@InProceedings{bojar-EtAl:2014:W14-33,
 author  = {Bojar, Ondrej and Buck, Christian and Federmann, Christian and Haddow, Barry and Koehn, Philipp and Leveling, Johannes and Monz, Christof and Pecina, Pavel and Post, Matt and Saint-Amand, Herve and Soricut, Radu and Specia, Lucia and Tamchyna, Ale
{s} },
 title   = {Findings of the 2014 Workshop on Statistical Machine Translation},
 booktitle = {Proceedings of the Ninth Workshop on Statistical Machine Translation},
 month   = {June},
 year   = {2014},
 address  = {Baltimore, Maryland, USA},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {12--58},
 url    = {http://www.aclweb.org/anthology/W/W14/W14-3302}
}

wmt14_translate/cs-en (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: zestaw danych zadania tłumaczenia WMT 2014 cs-en.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.58 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.89 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3003
'train' 15 786 979
'validation' 3000
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'cs': Text(shape=(), dtype=string),
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
cs Tekst strunowy
en Tekst strunowy

wmt14_translate/de-en

 • Opis konfiguracji: zestaw danych zadania tłumaczenia WMT 2014 de-en.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.58 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.36 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3003
'train' 4508785
'validation' 3000
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=string),
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
de Tekst strunowy
en Tekst strunowy

wmt14_translate/fr-en

 • Opis konfiguracji: zestaw danych zadania tłumaczenia WMT 2014 fr-en.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 6.20 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 14.65 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3003
'train' 40 836 876
'validation' 3000
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'fr': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst strunowy
fr Tekst strunowy

wmt14_translate/hi-en

 • Opis konfiguracji: Zestaw danych zadania tłumaczenia hi-en WMT 2014.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 44.65 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 77.53 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2507
'train' 313748
'validation' 520
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'hi': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst strunowy
cześć Tekst strunowy

wmt14_translate/ru-en

 • Opis konfiguracji: zestaw danych zadania tłumaczenia WMT 2014 ru-en.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 998.38 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 839.40 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3003
'train' 2 486 965
'validation' 3000
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst strunowy
ru Tekst strunowy