Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

davis

 • opis:

Zbiór danych segmentacji obiektów wideo DAVIS 2017.

Podział Przykłady
'train' 60
'validation' 30
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'num_frames': tf.int64,
    'video_name': tf.string,
  }),
  'video': Sequence({
    'frames': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'segmentations': Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8),
  }),
})
@article{DBLP:journals/corr/Pont-TusetPCASG17,
 author  = {Jordi Pont{-}Tuset and
        Federico Perazzi and
        Sergi Caelles and
        Pablo Arbelaez and
        Alexander Sorkine{-}Hornung and
        Luc Van Gool},
 title   = {The 2017 {DAVIS} Challenge on Video Object Segmentation},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1704.00675},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1704.00675},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1704.00675},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:55 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/Pont-TusetPCASG17.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

davis/480p (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: The 480p wersja zbioru danych

 • Wielkość pliku: 794.19 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 792.26 MiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

davis/pełna_rozdzielczość

 • Opis config: Pełna rozdzielczość wersja zestawu danych.

 • Wielkość pliku: 2.75 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 2.78 GiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):