mówiona_cyfra

 • opis :

Bezpłatny zestaw danych dźwiękowych z wymawianymi cyframi. Pomyśl o MNIST dla dźwięku.

Prosty zestaw danych audio/mowy składający się z nagrań wypowiadanych cyfr w plikach wav z częstotliwością 8 kHz. Nagrania są przycinane tak, aby na początku i na końcu miały niemal minimalną ciszę.

5 głośników
2500 nagrań (50 z każdej cyfry na głośnik)
angielskie wymowy

Nazwy plików mają następujący format: {digitLabel} {speakerName} {index}.wav

Podział Przykłady
'train' 2500
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=int64),
  'audio/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
audio Audio (Nic,) int64
dźwięk/nazwa pliku Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64
 • Cytat :
@ONLINE {Free Spoken Digit Dataset,
  author = "Zohar Jackson",
  title = "Spoken_Digit",
  year  = "2016",
  url  = "https://github.com/Jakobovski/free-spoken-digit-dataset"
}