cnn_dailymail

 • opis :

CNN/DailyMail nieanonimizowany zbiór danych podsumowujących.

Istnieją dwie funkcje: - artykuł: tekst artykułu informacyjnego, używany jako dokument do podsumowania - wyróżnienia: połączony tekst wyróżnień z i wokół każdego wyróżnienia, który jest podsumowaniem docelowym

 • Dodatkowa dokumentacja : Przeglądaj dokumenty z kodem na

 • Strona główna : https://github.com/abisee/cnn-dailymail

 • Kod źródłowy : tfds.summarization.CnnDailymail

 • Wersje :

  • 1.0.0 : Nowy podzielony interfejs API ( https://tensorflow.org/datasets/splits )
  • 2.0.0 : Oddziel zdania docelowe za pomocą nowej linii. (Posiadanie przez model przewidywania separatorów nowej linii ułatwia ocenę przy użyciu ROUGE na poziomie podsumowania).

  • 3.0.0 : Korzystanie z wersji z obudową.

  • 3.1.0 : Usunięto BuilderConfig

  • 3.2.0 : Usuń dodatkową spację przed dodaną kropką. Nie powinno to wpłynąć na wyniki ROUGE, ponieważ usunięto interpunkcję.

  • 3.3.0 : Dodaj funkcję wydawcy.

  • 3.4.0 (domyślnie): Dodaj funkcję identyfikatora.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 558.32 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.29 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 11490
'train' 287113
'validation' 13368
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'article': Text(shape=(), dtype=string),
  'highlights': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'publisher': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
artykuł Tekst strunowy
przegląd najważniejszych wydarzeń Tekst strunowy
ID Tekst strunowy
wydawca Tekst strunowy
 • Cytat :
@article{DBLP:journals/corr/SeeLM17,
 author  = {Abigail See and
        Peter J. Liu and
        Christopher D. Manning},
 title   = {Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1704.04368},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1704.04368},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1704.04368},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:08 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/SeeLM17},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

@inproceedings{hermann2015teaching,
 title={Teaching machines to read and comprehend},
 author={Hermann, Karl Moritz and Kocisky, Tomas and Grefenstette, Edward and Espeholt, Lasse and Kay, Will and Suleyman, Mustafa and Blunsom, Phil},
 booktitle={Advances in neural information processing systems},
 pages={1693--1701},
 year={2015}
}