Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

cnn_dailymail

 • opis:

Nieanonimowy zbiór danych podsumowania CNN/DailyMail.

Istnieją dwie cechy: - artykuł: tekst artykułu, stosowane jako dokumentu, który ma być podsumowane - Highlights: dołączył tekst pasemkami i wokół każdego z podświetleniem, który stanowi podsumowanie target

 • Strona domowa: https://github.com/abisee/cnn-dailymail

 • Kod źródłowy: tfds.summarization.CnnDailymail

 • wersje:

  • 1.0.0 : Nowy rozłam API ( https://tensorflow.org/datasets/splits )
  • 2.0.0 : Odrębne zdania docelowe z linią. (Posiadanie w modelu przewidywania separatorów nowego wiersza ułatwia ocenę przy użyciu ROUGE na poziomie podsumowania).

  • 3.0.0 : Użycie wersji powlekanego.

  • 3.1.0 : Usunięto BuilderConfig

  • 3.2.0 (domyślnie) : Zdjąć dodatkową przestrzeń przed dodaniem okresie zdanie. Nie powinno to mieć wpływu na wyniki ROUGE, ponieważ interpunkcja została usunięta.

 • Wielkość pliku: 558.32 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 1.27 GiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11490
'train' 287 113
'validation' 13 368
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'article': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'highlights': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@article{DBLP:journals/corr/SeeLM17,
 author  = {Abigail See and
        Peter J. Liu and
        Christopher D. Manning},
 title   = {Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1704.04368},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1704.04368},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1704.04368},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:08 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/SeeLM17},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

@inproceedings{hermann2015teaching,
 title={Teaching machines to read and comprehend},
 author={Hermann, Karl Moritz and Kocisky, Tomas and Grefenstette, Edward and Espeholt, Lasse and Kay, Will and Suleyman, Mustafa and Blunsom, Phil},
 booktitle={Advances in neural information processing systems},
 pages={1693--1701},
 year={2015}
}