Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

ucf101

 • opis:

Zbiór danych klasyfikacji wideo z 101 etykietami.

@article{DBLP:journals/corr/abs-1212-0402,
 author  = {Khurram Soomro and
        Amir Roshan Zamir and
        Mubarak Shah},
 title   = { {UCF101:} {A} Dataset of 101 Human Actions Classes From Videos in
        The Wild},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1212.0402},
 year   = {2012},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1212.0402},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1212.0402},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:45 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1212-0402},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

ucf101/ucf101_1_256 (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: 256x256 UCF z pierwszego rozłamu rozpoznawania działania.

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 3783
'train' 9 537
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=101),
  'video': Video(Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8)),
})

ucf101/ucf101_1

 • Opis config: UCF z uznaniem działania podzielone # 1.

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 3783
'train' 9 537
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=101),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8)),
})

ucf101/ucf101_2

 • Opis config: UCF z uznaniem działania podzielone # 2.

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 3734
'train' 9 586
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=101),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8)),
})

ucf101/ucf101_3

 • Opis config: UCF z uznaniem działania podzielone nr 3.

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 3696
'train' 9624
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=101),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8)),
})