arsentd_lev

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:arsentd_lev')
 • Opis :
The Arabic Sentiment Twitter Dataset for Levantine dialect (ArSenTD-LEV) contains 4,000 tweets written in Arabic and equally retrieved from Jordan, Lebanon, Palestine and Syria.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 4000
 • Cechy :
{
  "Tweet": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Country": {
    "num_classes": 4,
    "names": [
      "jordan",
      "lebanon",
      "syria",
      "palestine"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "Topic": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Sentiment": {
    "num_classes": 5,
    "names": [
      "negative",
      "neutral",
      "positive",
      "very_negative",
      "very_positive"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "Sentiment_Expression": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "explicit",
      "implicit",
      "none"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "Sentiment_Target": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}