biblia_para

Bibliografia:

de-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:bible_para/de-en')
 • Opis :
This is a multilingual parallel corpus created from translations of the Bible compiled by Christos Christodoulopoulos and Mark Steedman.

102 languages, 5,148 bitexts
total number of files: 107
total number of tokens: 56.43M
total number of sentence fragments: 2.84M
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 62195
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:bible_para/en-fr')
 • Opis :
This is a multilingual parallel corpus created from translations of the Bible compiled by Christos Christodoulopoulos and Mark Steedman.

102 languages, 5,148 bitexts
total number of files: 107
total number of tokens: 56.43M
total number of sentence fragments: 2.84M
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 62195
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:bible_para/en-es')
 • Opis :
This is a multilingual parallel corpus created from translations of the Bible compiled by Christos Christodoulopoulos and Mark Steedman.

102 languages, 5,148 bitexts
total number of files: 107
total number of tokens: 56.43M
total number of sentence fragments: 2.84M
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 62191
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:bible_para/en-fi')
 • Opis :
This is a multilingual parallel corpus created from translations of the Bible compiled by Christos Christodoulopoulos and Mark Steedman.

102 languages, 5,148 bitexts
total number of files: 107
total number of tokens: 56.43M
total number of sentence fragments: 2.84M
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 62026
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-nie

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:bible_para/en-no')
 • Opis :
This is a multilingual parallel corpus created from translations of the Bible compiled by Christos Christodoulopoulos and Mark Steedman.

102 languages, 5,148 bitexts
total number of files: 107
total number of tokens: 56.43M
total number of sentence fragments: 2.84M
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 62107
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "no"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-cześć

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:bible_para/en-hi')
 • Opis :
This is a multilingual parallel corpus created from translations of the Bible compiled by Christos Christodoulopoulos and Mark Steedman.

102 languages, 5,148 bitexts
total number of files: 107
total number of tokens: 56.43M
total number of sentence fragments: 2.84M
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 62073
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "hi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}