blbooki

Bibliografia:

Wszystko

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:blbooks/all')
 • Opis :
A dataset comprising of text created by OCR from the 49,455 digitised books, equating to 65,227 volumes (25+ million pages), published between c. 1510 - c. 1900.
The books cover a wide range of subject areas including philosophy, history, poetry and literature.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.2
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 14011953
 • Cechy :
{
  "record_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "date": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "raw_date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "place": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "empty_pg": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "pg": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "mean_wc_ocr": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "std_wc_ocr": {
    "dtype": "float64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "all_names": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Publisher": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Country of publication 1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "all Countries of publication": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Physical description": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_3": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_4": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "multi_language": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

XIX w

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:blbooks/1800s')
 • Opis :
A dataset comprising of text created by OCR from the 49,455 digitised books, equating to 65,227 volumes (25+ million pages), published between c. 1510 - c. 1900.
The books cover a wide range of subject areas including philosophy, history, poetry and literature.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.2
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 13781747
 • Cechy :
{
  "record_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "date": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "raw_date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "place": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "empty_pg": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "pg": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "mean_wc_ocr": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "std_wc_ocr": {
    "dtype": "float64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "all_names": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Publisher": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Country of publication 1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "all Countries of publication": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Physical description": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_3": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_4": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "multi_language": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

1700

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:blbooks/1700s')
 • Opis :
A dataset comprising of text created by OCR from the 49,455 digitised books, equating to 65,227 volumes (25+ million pages), published between c. 1510 - c. 1900.
The books cover a wide range of subject areas including philosophy, history, poetry and literature.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.2
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 178224
 • Cechy :
{
  "record_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "date": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "raw_date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "place": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "empty_pg": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "pg": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "mean_wc_ocr": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "std_wc_ocr": {
    "dtype": "float64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "all_names": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Publisher": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Country of publication 1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "all Countries of publication": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Physical description": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_3": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_4": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "multi_language": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

1510_1699

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:blbooks/1510_1699')
 • Opis :
A dataset comprising of text created by OCR from the 49,455 digitised books, equating to 65,227 volumes (25+ million pages), published between c. 1510 - c. 1900.
The books cover a wide range of subject areas including philosophy, history, poetry and literature.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.2
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 51982
 • Cechy :
{
  "record_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "date": {
    "dtype": "timestamp[s]",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "raw_date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "place": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "empty_pg": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "pg": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "mean_wc_ocr": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "std_wc_ocr": {
    "dtype": "float64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "all_names": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Publisher": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Country of publication 1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "all Countries of publication": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Physical description": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_3": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_4": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "multi_language": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

1500_1899

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:blbooks/1500_1899')
 • Opis :
A dataset comprising of text created by OCR from the 49,455 digitised books, equating to 65,227 volumes (25+ million pages), published between c. 1510 - c. 1900.
The books cover a wide range of subject areas including philosophy, history, poetry and literature.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.2
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 14011953
 • Cechy :
{
  "record_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "date": {
    "dtype": "timestamp[s]",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "raw_date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "place": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "empty_pg": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "pg": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "mean_wc_ocr": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "std_wc_ocr": {
    "dtype": "float64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "all_names": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Publisher": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Country of publication 1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "all Countries of publication": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Physical description": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_3": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_4": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "multi_language": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

1800_1899

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:blbooks/1800_1899')
 • Opis :
A dataset comprising of text created by OCR from the 49,455 digitised books, equating to 65,227 volumes (25+ million pages), published between c. 1510 - c. 1900.
The books cover a wide range of subject areas including philosophy, history, poetry and literature.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.2
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 13781747
 • Cechy :
{
  "record_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "date": {
    "dtype": "timestamp[s]",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "raw_date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "place": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "empty_pg": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "pg": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "mean_wc_ocr": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "std_wc_ocr": {
    "dtype": "float64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "all_names": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Publisher": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Country of publication 1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "all Countries of publication": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Physical description": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_3": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_4": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "multi_language": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

1700_1799

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:blbooks/1700_1799')
 • Opis :
A dataset comprising of text created by OCR from the 49,455 digitised books, equating to 65,227 volumes (25+ million pages), published between c. 1510 - c. 1900.
The books cover a wide range of subject areas including philosophy, history, poetry and literature.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.2
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 178224
 • Cechy :
{
  "record_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "date": {
    "dtype": "timestamp[s]",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "raw_date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "place": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "empty_pg": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "pg": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "mean_wc_ocr": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "std_wc_ocr": {
    "dtype": "float64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "all_names": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Publisher": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Country of publication 1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "all Countries of publication": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Physical description": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_3": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Language_4": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "multi_language": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}