cawac

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cawac')
 • Opis :
caWaC is a 780-million-token web corpus of Catalan built from the .cat top-level-domain in late 2013.
 • Licencja : CC BY-SA 3.0
 • Wersja : 0.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 24745986
 • Cechy :
{
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}