code_x_glue_tt_text_to_text

Bibliografia:

da_en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:code_x_glue_tt_text_to_text/da_en')
 • Opis :
CodeXGLUE text-to-text dataset, available at https://github.com/microsoft/CodeXGLUE/tree/main/Text-Text/text-to-text

The dataset we use is crawled and filtered from Microsoft Documentation, whose document located at https://github.com/MicrosoftDocs/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1000
'train' 42701
'validation' 1000
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "source": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "target": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

lv_en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:code_x_glue_tt_text_to_text/lv_en')
 • Opis :
CodeXGLUE text-to-text dataset, available at https://github.com/microsoft/CodeXGLUE/tree/main/Text-Text/text-to-text

The dataset we use is crawled and filtered from Microsoft Documentation, whose document located at https://github.com/MicrosoftDocs/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1000
'train' 18749
'validation' 1000
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "source": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "target": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

nie_pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:code_x_glue_tt_text_to_text/no_en')
 • Opis :
CodeXGLUE text-to-text dataset, available at https://github.com/microsoft/CodeXGLUE/tree/main/Text-Text/text-to-text

The dataset we use is crawled and filtered from Microsoft Documentation, whose document located at https://github.com/MicrosoftDocs/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1000
'train' 44322
'validation' 1000
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "source": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "target": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

zh_en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:code_x_glue_tt_text_to_text/zh_en')
 • Opis :
CodeXGLUE text-to-text dataset, available at https://github.com/microsoft/CodeXGLUE/tree/main/Text-Text/text-to-text

The dataset we use is crawled and filtered from Microsoft Documentation, whose document located at https://github.com/MicrosoftDocs/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1000
'train' 50154
'validation' 1000
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "source": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "target": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}